Dicționar

Beneficiar real – orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică
în numele ori în interesul căruia/careia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiune.
Noţiunea de „beneficiar real” va include cel puţin:

 •  în cazul societăţilor comerciale:
  – persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urma o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate comercială ale carei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţa reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune;
  – persoana sau persoanele fizice care exercita în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;
 • în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute mai sus, sau al altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri:
  – persoana fizică care este beneficiara a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitaţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;
  – grupul de persoane în al caror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
  – persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitaţi ori construcţii juridice;