Newsletter nr. 14/2020

I. OUG NR. 192/5.11.2020: TELEMUNCA DEVINE O OBLIGȚIE A
ANGAJATORILOR

Anterior, a existat o recomandare ca angajatorii să ceară angajaților să lucreze de
acasă, dar nu era obligatoriu. OUG 192/20 impune acum obligația de a lucra în regim
de telemuncă sau de a lucra de acasă tuturor persoanelor active din punct de vedere
economic, indiferent de numărul de angajați pe care îi au.
Excepție: Dacă specificul activității face imposibilă o astfel de organizare a muncii,
angajatorii cu mai mult de 50 de angajați trebuie să organizeze programe de lucru în
așa fel încât personalul să fie împărțit în grupuri care își încep și își încheie activitatea
la interval de cel puțin o oră.
Atenţie:

 • Dacă un angajat lucrează exclusiv de acasă, fără să lucreze nici măcar o zi pe lună
  la sediul societății, trebuie încheiat un contract de muncă pentru muncă de acasă
  și raportat în baza de date a autorității de muncă REVISAL.
 • Angajatorul și angajatul pot conveni în scris că angajatul va folosi resursele proprii
  ale lucrătorului la distanță pentru a efectua munca de acasă, specificând condițiile
  de utilizare.
 • Mai multe detalii cu privire la implementarea concretă a muncii de la domiciliu sau
  telemuncă pot fi găsite într-un ghid publicat de autoritatea pentru ocuparea forței
  de muncă.
 • În cazul în care angajatul trebuie să meargă la locul de muncă, conform Rezoluției
  nr. 84 din 13.11.2020 a Comitetului județean pentru situații de urgență Sibiu, este
  necesară acum declarația pe propria răspundere, legitimația de serviciu sau
  adeverință eliberată de angajator.

II. LEGEA NR. 239/2020: CHELTUIELILE CU EDUCAȚIA TIMPURIE SE SCAD
DIN IMPOZITUL PE PROFIT DATORAT

Legea nr. 239/2020 aduce următoarele reduceri fiscale:

 • La stabilirea profitului impozabil pentru cheltuielile pentru creșe și grădinițe se
  acordă un credit fiscal de până la 1500 lei / lună pentru fiecare copil. Acest lucru
  se aplică indiferent dacă creșele / grădinițele sunt administrate chiar de contribuabil
  sau dacă acesta plătește pentru plasarea copiilor angajaților săi.
 • La calcularea venitului net anual din activități independente, cheltuielile pentru
  organizarea și implementarea formării profesionale și tehnice, învățământul dual
  preuniversitar și universitar sunt acum deductibile.
 • Sumele plătite de angajatori pentru educația timpurie a copiilor angajaților lor nu
  sunt incluse în venitul impozabil.

III. LEGEA NR. 248/2020: PENTRU VÂNZAREA LOCUINȚELOR DE PÂNĂ LA
120 m² ȘI VALOAREA DE 140.000 EUR PERSOANELOR FIZICE, SE
APLICĂ COTA DE TVA REDUSĂ DE 5%

În baza Legii nr. 248/2020, cota redusă de TVA de 5% poate fi aplicată acum vânzării
de apartamente care sunt locuibile în momentul vânzării, cu o suprafață de locuit mai
mică de 120 mp și o valoare netă a vânzărilor de până la 140.000 EUR la vânzare
persoanelor fizice. Până în prezent acest lucru se aplica doar pentru apartamentele
cu o valoare netă a vânzărilor de până la 450.000 de lei.
Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.