Newsletter Ianuarie 2012

1 Modificari ale Codului Fiscal (OUG nr. 125/27.12.2011)

1.1 Tranzactii efectuate de catre / cu inactivi (incepand din 01.04.2012)

Contribuabilii care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate sunt supusi obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor prevazute de lege dar nu beneficiaza de dreptul de deducere al cheltuielilor si a TVA aferente achizitiilor efectuate in perioada de inactivitate.

Contribuabilii care achizitioneaza bunuri sau servicii de la persoane juridice inactive nu beneficiaza de dreptul de deducere al cheltuielilor si TVA aferente acestor achizitii, exceptie face situatia cand achizitiile se efectueaza in cadrul procedurii de executare silita.

Contribuabililor care li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA nu beneficiaza de dreptul de deducere al TVA pentru achizitiile efectuate in aceasta perioada, au insa obligatia de plata a TVA-ului colectat. ANAF afiseaza pe site registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA si registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata.

 

1.2 Deductibilitate cheltuieli combustibil / Componente mijloace fixe

Incepand cu data de 01.01.2012 sunt deductibile in procent de 50% cheltuilelile cu combustibilul pentru vehiculele rutiere destinate exclusiv transportului de persoane, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, cu greutate maxima care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 locuri, inclusiv locul soferului. Se pastreaza conditiile de exceptie privind deductibilitatea integrala a cheltuielilor cu combustibilul.

In cazul inlocuirii partilor componente ale mijloacelor fixe/imobilizarilor necorporale amortizabile, cheltuielile cu valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil.

 

1.3 Impozitare venituri din activitati independente (NORMA vs. REAL)

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal precedent au inregistrat un venit brut anual care depaseste suma de 100.000 Eur au obligatia ca incepand cu anul urmator sa treaca la sistemul real de impozitare. Ei vor depune pana la 31.01.2012 inclusiv declaratia privind venitul estimat.

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real. Aceasta optiune se manifesta prin depunerea declaratiei privind impozitul pe venitul estimat/norma de venit pana la data de 31.01.2012.

Pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente se pastreaza regula de deducere a cheltuieliilor cu combustibilul in procent de 50%. In domeniul informaticii doar cei cu CAEN-urile 6202 si 6203 pot opta pentru impozitarea pe baza de norma de venit (vezi si 2.3).

 

1.4 Deductibilitate TVA

În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, se deduce 50% din taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor acestor vehicule și, respectiv, 50% din taxa aferentă achizițiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleași caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile. Se pastreaza conditiile de exceptie privind deductibilitatea integrala.

Regula si procentul de deducere TVA se aplica si pentru facturile emise/avansurile platite pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere motorizate inainte de 01.01.2012, cu conditia ca livrarea efectiva a acestora sa fie dupa aceasta data.

 

2 Alte modificari

2.1 Conventie de dubla impunere cu Elvetia (Legea nr. 261/07.12.2011)

A fost publicata Legea 261/2011 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Con-federatia Elevetiana. Legea aduce o serie de modificari in privinta Conventiei de Evitare a Dublei Impuneri incheiata intre Romania si Elvetia, intre care cele mai importante sunt:

  • Cota de impunere pentru dividende este modificata de la 10% la 15% din suma bruta a dividendelor.
  • Scutire de impozit pe dividende daca dividendele sunt obtinute de o societate care detine direct cel putin 25% din capitalul societatii platitoare de dividende sau sunt obtinute de un fond de pensii/ alta institutie similara care furnizeaza scheme de pensii sau se obtin de guvernul celuilalt stat
  • Este redusa cota de impunere pentru dobanzi de la 10% la 5%.

 

2.2 Salariu minim (Hotararea guvernului nr. 1225 / 2011)

Incepand cu data de 01.01.2012 salariul de baza minim brut pe tara creste la 700 de lei lunar pentru un program de lucru complet.

 

2.3 Nomenclator activitati independente (OMFP nr. 3022 / 2011)

Acest Ordin introduce în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit serviciile executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor: 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei si 6203: Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul.

 

2.4 Altele

Termenul de depunere al optiunii pentru depunerea lunara a declaratiei 112 este 31.01.2012.  Declaratia 394 se depune la perioada decontului de TVA, lunar sau trimestrial. Se va folosi Noul Cod de Clasificare al Ocupatiilor in Romania, implicit a aparut ultima varianta de Revisal 5.08.