Newsletter Aprilie 2018

ORDONANTA DE URGENTA NR. 25 DIN 30.03.2018

1. Impozit pe profit

 • Se prevede obligatia depunerii unei declaratii informative privind beneficiarii de sponsorizari/mercenat/burse private aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective, termenul de depunere al declaratiei fiind 25 martie.

2. Impozit pe venitul microintreprinderilor

 • Incepand cu 1 aprilie 2018, microintreprinderile care au subscris un capital social de cel putin 45.000 RON si au cel putin 2 salariati vor putea opta, o singură data, pentru aplicarea regimului de impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care cele doua conditii mentionate sunt indeplinite, optiunea fiind una definitiva.
 • In cazul in care, numarul de salariati scade sub 2, conditia trebuie reindeplinita in termen de 60 de zile, termen care se prelungeste si in anul fiscal urmator.
 • Prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga. Conditia se considera indeplinita si in cazul microintreprinderilor care:
  a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;
  b) au incheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
 • De asemenea, microintreprinderile care efectuează sponsorizari potrivit Legii nr. 32/1994, pentru sustinerea entitatilor non-profit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, vor putea scadea aceste sume din  impozitul pe veniturile microintreprinderilor in limita a 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care s-au înregistrat cheltuielile respective.
 • Sumele care nu sunt scazute ca si credit fiscal pentru sponsorizare pot fi reportate pe o perioada de 28 de trimestre consecutive, scaderea sumelor efectuandu-se in ordinea inregistrarii cheltuielilor respective.
 • Contribuabilii carora li se aplica aceste prevederi vor avea obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, similar cu prevederile titlului de impozit pe profit.

3. Impozit pe venit

 • Contribuabilii care obtin venituri din salarii, din drepturi de proprietate intelectuala sau din activitati independente supuse stopajului la sursa au dreptul sa acorde un procent de 2% din impozitul pe venit catre sustinerea unor entitati non-profit, respectiv pentru burse private sau unitati de cult, respectiv un procent de 3,5% din impozitul pe venit catre entitati non-profit sau unitati de cult care sunt acreditati cu un serviciu social licentiat.

4. TVA

 • Operatiunile efectuate in cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare nu se  cuprind in sfera TVA daca rezultatele cercetarii nu sunt transferate altei persoane, intrucat in aceasta situatie operatiunile nu sunt asimilate unor livrari de bunuri sau prestari de servicii. Dreptul de deducere pentru achizitiile destinate realizarii proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare se exercita in limitele si in conditiile generale.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 18 DIN 15.03.2018

1. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala

 • Se completeaza definitia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala: „Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea“.  Persoanele cu handicap grav sau accentual sunt scutite de impozit pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala;
 • Persoanele care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala dar si venituri din salarii sau asimilate salariilor sau pensiilor, sunt scutite de plata CAS si CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.
 • Se elimina optiunea de plata a impozitului anticipat de 7%. Impozitul va fi final, de 10% din venitul net, care se determina de platitorul venitului, prin deducerea din venitul brut a cotei forfetare de 40%. Impozitul va fi calculat, retinut si platit de catre platitor;
 • Daca venitul din drepturi de proprietate intelectuala se obtine dintr-o singura sursa de venit, iar nivelul net estimat al acestuia este cel putin egal cu 12 salarii minime brute, platitorul venitului din drepturi de proprietate intelectuala are obligatia de a calcula, retine si plati CAS si CASS, prin aplicarea cotelor respective asupra bazei de calcul, care nu poate fi mai mica decat nivelul a 12 salarii minime brute si de a declara lunar in D112;
 • Daca contribuabilul obtine venituri din drepturi de proprietate intelectuala din mai multe surse, iar nivelul net estimat al acestuia este cel putin egal cu 12 salarii minime brute si plafonul este depasit la cel putin un platitor de venit, atunci acesta va desemna prin contractul incheiat intre parti, platitorul de venit care are obligatii pentru calculul, retinerea si plata CAS si CASS prin retinere la sursa, precum si venitul ales pentru care datoreaza contributia CAS, in anul in curs.
 • Daca contribuabilul obtine venituri din drepturi de proprietate intelectuala din mai multe surse, iar nivelul net estimat al acestuia este cel putin egal cu 12 salarii minime brute si plafonul nu este depasit la nici un platitor de venit, atunci platitorii de venit nu au obligatia de a calcula, retine si plati CAS si CASS pentru beneficiar. In acest caz, beneficiarul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala are obligatia de a depune D221 in care cumuleaza veniturile din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala pana in 15.07.2018 pentru  2018 si 15.03 in urmatorii ani.

REGULAMENTUL GENERAL 679/2016 PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (RGPD)

Regulamentul 2016/679 a intrat în vigoare pe 24 mai 2016 și se va aplica direct în toate statele membre UE, începând cu 25 mai 2018. El aduce multe clarificari si modificari in privinta cerintelor de protectia datelor a persoanelor fizice, de exemplu:

 • Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor va fi obligatorie pentru entitățile publice și pentru firmele care au ca activități principale prelucrarea periodică și pe scară largă a datelor personale sau prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date.
 • Datele personale și identificatorii unici: RGPD clarifică faptul că conceptul de date cu caracter personal include identificatorii online și datele despre locație (adresele IP, ID-urile dispozitivelor mobile etc.) și trebuie să fie protejate în consecință.
 • Consimtamint: definitia consimtamantului al persoanei vizate se largeste. „Consimtamant al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate”
 • Date pseudonime: RGPD introduce un nou concept de “date pseudonime” – în termeni simpli, date personale care au fost supuse unor măsuri tehnologice astfel încât să nu mai poată identifica direct o persoană fără a utiliza informații suplimentare. Datele pseudonime sunt si ele considerate un tip de date cu caracter personal, dar organizațiile care pseudonimează datele vor beneficia de relaxarea anumitor dispoziții ale RGPD.
 • Datele genetice și datele biometrice: RGPD introduce definiții specifice ale “datelor genetice” și “date biometrice”. Datele genetice și datele biometrice sunt tratate ca date personale sensibile si, în general, necesită consimțământul explicit al persoanelor în cazul în care aceste date urmează a fi prelucrate.
 • Concluzie: Regulamentul pune accent pe obligaţia companiilor de conformare din punctul de vedere al măsurilor legate de protecţia datelor cu caracter personal. Companiile vor trebui să evalueze cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal în procesele lor, să instituie reguli adecvate şi conforme Regulamentului şi să obţină, atunci când este necesar, consimţământul informat al persoanei vizate. Deși Regulamentul se va aplica direct în statele membre și nu va necesita implementarea unor legislații naționale, totuși, legislația română va trebui modificată pentru a implementa noile măsuri propuse.