Newsletter Decembrie 2016

MODIFICARI LEGISLATIVE RELEVANTE PENTRU LUNA DECEMBRIE 
1. PRECIZARI PRIVIND PRIMELE DE PASTE, CRACIUN ACORDATE SALARIATILOR
Potrivit art. 76, punctul 4, litera a) Cod Fiscal, următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit: “cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei”
De asemenea, beneficiile prezentate mai sus, acordate salariatilor nu intra sub incidenta contributiilor sociale angajat/angajator.

Avand in vedere cele de mai sus, in anul 2016 angajatorul are facilitatea fiscala de a acorda salariatilor prime de Craciun/tichete cadou in suma de 150 ron net, nepurtatoare de impozit si contributii sociale. Primele/tichetele cadou acordate peste aceasta valoare au acelasi tratament fiscal cu veniturile din salarii.
Suma de 150 Ron nu se va cuprinde in statul de plata, implicit nu apare in fluturasul de salariu.

Daca primele nu se acorda prin dispozitie de plata sau prin transfer bancar, angajatorul trebuie sa faca dovada platii acestora catre salariati.
2. TERMENE DE DEPUNERE SI PLATA PENTRU OBLIGATIILE FISCALE IN LUNA DECEMBRIE
Obligatiile fiscale aferente lunii noiembrie sunt scadente si se declara (altfel decat in lunile
anterioare, cand termenul limita era data de 25 a lunii urmatoare) pana la data de 21
decembrie 2016.