Newsletter Iulie 2016

I. MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL
1. IMPOZIT PE VENIT / IMPOZITE PERSOANE FIZICE (OUG NR. 32/2016)

  • Începând cu veniturile lunii August 2016, persoanele fizice ce realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor din activități de cercetare devoltare sunt scutite de plata impozitului pe venitul din salarii.
  • Veniturile realizate de persoanele fizice din activități de cercetare statistică, când nu sunt încadrate prin contracte de muncă, se impozitează pe seama veniturilor din alte surse.
  • Persoanele fizice ce aplică procedura dării în plată prevăzută de Legea nr. 77/2016 beneficiază de scutire la impozitul pentru transferul dreptului de proprietate. Scutirea se acordă o singură dată, în viață, cu ocazia primei proceduri de dare în plată aplicată de persoana fizică.
  • Pentru aplicarea scutirii de impozit pentru darea în plată se înființează un registru notarial unde se consemnează situațiile de dare în plată. Aplicarea procedurii de scutire de impozit se poate realiza după obținerea unui certificat din acest registru. Solicitarea certificatului se adresează notarului ce perfectează documentele de aplicare a Legii dării în plată.

2. TVA (OUG NR. 32/2016 SI OPANAF 2048/2016)

  • Începănd cu 1 august 2016 se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de pesticide, semințe și alte materiale agricole destinate însămânțarii. Aceeași cotă redusă se va aplica și pentru serviciile prestate în agricultură (arat, semănat, discuit etc). Enumerarea punctuală a bunurilor și serviciilor din domeniul agricol la care se va aplica cota de 9% se va aproba prin ordin comun al Ministrului Finanțelor și Ministrului Agriculturii.
  • Se simplifică completarea Formularul 088 la inregistrarea in scopuri de TVA. El va avea 12 intrebari fata de 20 de intrebări in forma actuală si va trebui anexate 4 documente, fata de 11 cate erau solicitate pana acum.
  • Se renuntă la solicitarea Formularului 088 atunci cand o societate comercială isi schimba sediul social sau administratorii şi/sau asociaţii. In cazul entitătilor care sunt deja plătitoare de TVA, Formularul 088 se depune doar la solicitarea organului fiscal competent, în situația în care societatea prezintă risc fiscal, în urma selecției efectuate în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal în acest scop.

3. INCASARI SI PLATI IN NUMERAR (OUG NR. 32/2016)

  • Organizatorii de nunți și botezuri pot solicita autorităților fiscale majorarea plafonului de încasări cu numerar începănd cu 1 august 2016. După primirea acordului de la autorități sumele încasate cu numerar de la persoanele fizice pot fi mai mari decât actualul plafon de 10 mii lei. Pentru operatorii economici la care autoritatea fiscală permite majorarea plafonului cu numerar, decizia este valabilă un an de la aprobare și poate fi solicitată prelungirea anuală ulterioară.

II. ALTE MODIFICARI LEGISLATIVE

1. SALARIUL MINIM (HG 1017/2015)

  • Salariul minim brut a fost majorat, din prima zi a lunii mai, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei, pentru un program complet de lucru de 169,333 de ore, reprezentând 7,382 lei/oră. Cheltuiala totală a angajatorului cu un salariu minim s-a mărit astfel cu 246 de lei, comparativ cu valoarea anterioară. Practic, pentru a acorda un salariu de 1.250 de lei brut, angajatorii trebuie să aloce 1.538 de lei, față de 1.292 de lei, cât îi costa până în luna mai plata unui salariu minim de 1.050 de lei.
  • Angajatorii care stabilesc un salariu de bază mai mic decât cel minim sunt sancționați cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei, pentru fiecare contract de muncă care se încadrează în acest context.