Newsletter nr. 1/2020

SE MAJOREAZĂ SALARIUL MINIM BRUT DE LA 1 IANUARIE 2020

Prin HG. 935/13 decembrie 2019, a fost adoptată majorarea salariului minim brut astfel:
Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut
la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), se stabilește în bani, fără a include sporuri
și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333
ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/ora.
Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul
încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în munca de
cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe țară garantat în
plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar, pentru un
program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

NOI NORME DE COMPENSARE DIN 31.12.2019 (H.G. nr. 773/2019)

Până la finele anului 2019, ordinele de compensare obligatoriu trebuiau sa aibă regim special, sa
fie numerotate din tipografie, iar evidenta lor era strictă. Ordinele de compensare eronat
completate sau necompletate si degradate se distrugeau de o comisie desemnata special de către
conducătorul Serviciului de compensare pentru aceasta, întocmind-se un proces-verbal.
Ordinul de compensare emis de Serviciul de compensare reprezenta document justificativ de
înregistrare in contabilitate a stingerii creanțelor si a datoriilor care au făcut obiectul compensării.
Noile norme mută operațiunile de compensare în online și scot din discuție chestiuni precum
ședințele de compensare, inspectorul de compensare și numeroase documente.
Cele mai importante modificări începând cu data de 31/12/2019:

  • Toate operațiunile de compensare se realizează pe baza informaților transmise prin
    INTERNET la adresa WEB dedicată: https://gama.cppi.ro/login;
  • Nu se mai utilizează ordinele de compensare tipărite de Imprimeria Națională. Fiecare
    persoană juridică descarcă Ordinul de compensare din Sistemul informatic de
    compensare (SIC) căruia i s-a atribuit o serie și un număr unic;
  • Nu se mai declară plaja de numere pentru facturi.