Newsletter nr. 13/2020

I. MODIFICĂRI LEGISLATIVE – OUG Nr. 181/2020

1. Fără dobânzi sau penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale restante
Nu se vor calcula și nu vor fi percepute dobânzi sau penalități de întârziere pentru
datoriile fiscale datorate începând cu 21 martie 2020 și neachitate până la 25
decembrie 2020 inclusiv. În același timp, aceeași perioadă se aplică suspendării
procedurilor de executare silită prin poprire.
2. Termen amânat pentru auditul TVA
În viitor, TVA-ul solicitat pentru rambursare va fi rambursat de către biroul fiscal central
fără un audit fiscal în avans. În schimb, auditul fiscal va fi efectuat ulterior până pe 25
ianuarie 2021.
3. Scutiri de la plata impozitului specific
Scutirea de la plata impozitului specific pentru anumite activități se aplică și pentru
perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020. Contribuabilii care, la data intrării în
vigoare a OUG nr. 181 / 2020, au depus declarația fiscală pentru impozitul specific
pentru prima jumătate din 2020 trebuie să depună declarații rectificative.
4. Teste COVID, cheltuieli deductibile de afaceri
Echivalentul testelor medicale utilizate pentru a diagnostica o infecție COVID-19 în
timpul declarației stării de urgență sau de alertă, care sunt efectuate de companii
pentru a asigura continuarea activităților comerciale, constituie cheltuieli deductibile.
Costurile asociate pentru angajați nu sunt considerate avantaje în natură.
5. Procedura simplificată de eșalonare a datoriilor
Întreprinderile și persoanele fizice pot solicita procedura alternativă simplificată pentru
acordarea eșalonării de plată pentru cele mai importante datorii către bugetul de stat
și costurile auxiliare ale căror termen de plată a expirat după ziua declarării stării de
urgență și până în ziua emiterii certificatului de atestare fiscală, pentru maximum 12
luni.
Pentru a putea revendica procedura simplificată, trebuie îndeplinite următoarele
condiții:

 • Cererea trebuie depusă până la 15 decembrie 2020 inclusiv. La cerere, debitorul
  poate adăuga programul eșalonat cu suma propusă a plăților în rate.
 • Compania nu trebuie să se afle în proceduri de faliment.
 • Compania nu se află în proces de lichidare.
 • Solicitantul nu poate avea obligații fiscale restante la momentul declarației stării de
  urgență care nu au fost plătite până la data emiterii certificatului fiscal.
 • În ceea ce privește solicitantul, nu poate fi stabilită nicio răspundere în temeiul Legii
  falimentului și / sau al unui debitor solidar, în conformitate cu prevederile articolelor 25
  și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
  Excepție: dacă deciziile de evaluare a răspunderii sunt definitive și concludente și
  suma pentru care a fost stabilită răspunderea a fost achitată, condiția se consideră
  îndeplinită.
 • Pentru sume de până la 500 lei, pentru persoanele fizice, sau până la 5.000 lei,
  pentru persoanele juridice, nu se acordă nici un barem de plată.
 • Debitorul poate solicita schimbarea baremului de până la două ori în perioada
  scalată.

6. Consiliile municipale pot decide să reducă impozitul pe clădiri și să scutească
chiriașii / concesionarii clădirilor deținute de stat până la 2 decembrie 2020
Până la 2 decembrie 2020, consiliile municipale sau Consiliul Municipiului București
pot adopta rezoluții privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu până la 50%. O
astfel de reducere a impozitului este destinată clădirilor nerezidențiale deținute de
persoane fizice sau persoane juridice care le utilizează pentru propria activitate
economică sau care au transferat utilizarea acestora pe baza unui contract de
închiriere, cesiune sau alt contract pentru executarea unor activități economice.
activitate de către alte persoane fizice sau persoane juridice.
În plus, consiliile municipale pot decide să scutească de taxa lunară concesionarii,
chiriașii, titularii de drepturi administrative sau utilizarea unei clădiri publice sau private
deținute de stat sau de unități administrativ-teritoriale de la taxa lunară pentru clădirile
deținute de stat.

II. OUG Nr. 182/2020 MODIFICĂ OUG 147/2020

1. Zile libere părinți
În plus, față de părinții ai căror copii învață în scenariul 3 (numai lecții online), părinții
ai căror copii învață în scenariul 2 (școală prin rotație) pot solicita acum și zile
lucrătoare gratuite plătite. Acest lucru se aplică numai în perioada stării de urgență.
Notă: OUG nr. 182/2020 exclude, de asemenea, acordarea de zile lucrătoare gratuite
plătite pentru părinții care pot lucra de acasă. În cazul în care angajatorul are
posibilitatea de a permite angajaților să lucreze de acasă, este obligat să facă acest
lucru, astfel încât să nu se acorde zile gratuite plătite.
2. Asistența de 2500 lei pentru telelucrători nu este acordată angajatorilor dacă
aceștia întârzie să raporteze telemunca în REVISAL
Suma de 2500 lei nu va fi acordată angajatorilor care numai după perioada legală au
raportat la registrul general al angajaților (REVISAL) elementele contractului care
determină telemunca.