Newsletter nr. 9/2020

I. MODIFICĂRI LEGISLATIVE ADUSE DE OUG nr. 92/2020

Măsuri de sprijin financiar pentru salariați, după data de 1 iunie 2020
Pentru salariații care au fost in șomaj tehnic 75% plătit de stat sau au avut contractele de
muncă suspendate în perioada stării de urgență sau alertă în cazul întreruperii sau reducerii
temporare a activității și nu au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic de la stat,
angajatorii vor beneficia începând cu data de 1 iunie, pentru o perioadă de trei luni, de
decontarea a 41,5% din salariul de bază brut (dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial
mediu brut).
Pentru a beneficia de aceste măsuri, angajatorii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:

 • salariații au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15
  zile în perioada stării de urgență sau de alertă;
 • salariații au beneficiat fie de indemnizație de șomaj tehnic suportată de stat fie de
  indemnizație de șomaj tehnic suportată de angajator conform prevederilor art. 53 din
  Codul Muncii.
 • angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie
  2020, cu excepția situației în care încetarea contractului de muncă intervine din motive
  neimputabile angajatorului.

Decontarea sumelor se va efectua după transmiterea la agențiile județene de șomaj până pe
data de 24 a lunii următoare, a următoarelor documente: o cerere, o declarație pe propria
răspundere și lista persoanelor care beneficiază de această sumă.
De cele două bonificații nu beneficiază angajatorii care, la data solicitării, se află în faliment,
dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții din alte motive decât
cele generate de pandemie.
Subvenții pentru angajatorii care încadrează în muncă persoane în vârstă de peste 50
de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani
Angajatorii care în până la data de 31 decembrie 2020 vor angaja pe perioadă nedeterminată,
cu normă întreagă, șomeri cu vârsta peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat
în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, vor primi pe o perioadă de 12 luni, pentru
fiecare șomer angajat din această categorie, 50% din salariul său, dar nu mai mult de 2.500
lei.
Angajatorii care până la data de 31 decembrie 2020, vor angaja pe perioadă nedeterminată,
cu normă întreagă, șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, vor primi pe o perioadă de
12 luni, pentru fiecare șomer angajat din această categorie, 50% din salariul său, dar nu mai
mult de 2.500 lei.
Prevederile se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat
raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive
neimputabile lor, prin concediere.
Angajatorii au obligația menținerii contractelor de muncă pentru o perioadă de minimum 12
luni de la sfarsitul perioadei în care au încasat subvenția pentru salariu.
Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenului
prevăzut sunt obligați să restituie, în totalitate, sumele încasate pentru fiecare persoană pentru
care a încetat raportul de muncă anterior termenului, plus dobânda de referință a Băncii
Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă.
Nu beneficiază de subventii angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află
în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra
acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului.
Prelungirea perioadei de acordare a șomajului tehnic pentru unele domenii
Pentru domeniile de activitate pentru care se mențin restricți,i se prelungeste acordarea
șomajului tehnic și după data de 31 mai 2020 până la ridicarea restricțiilor impuse.
Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate, dintre care cel puțin unul se află sub
incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente, pot opta fie pentru
decontarea a 41.5% din salariul de bază brut, fie pentru aplicarea prevederilor referitoare la
continuarea acordării indemnizațiilor de șomaj tehnic, până la ridicarea restricțiilor.

II. MODIFICĂRI LEGISLATIVE ADUSE DE LEGEA 59/2020

Salariaţii ale căror contracte de muncă au fost suspendate ca urmare a instituirii stării de
urgență pot beneficia de tichetele de masă acordate exclusiv pe suport electronic.