Newsletter Octombrie 2012

1 Modificari importante ale Codului Fiscal (OUG nr. 15/2012)

1.1 Recuperarea pierderii fiscale in cazul fuziunii / dizolvarii

Incepand cu data de 01.10.2012, pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii a caror existenta inceteaza ca urmare a fuziunii/dizolvarii, va fi recuperata de catre societatea care preia patrimoniul sau societatea nou infiintata, proportional cu activele/pasivele pe care aceasta le dobandeste. Piederea fiscala inregistrata de contribuabilii care nu isi inceteaza existenta ca efect al desprinderii unei parti se recupereaza proportional de catre acestia si de catre beneficiari.

 

1.2 Retinerea la sursa pentru activitati independente

S-a clarificat faptul ca platitorii de venituri din activitati desfasurate in baza conventiilor/contractelor civile nu au obligativitatea retinerii si virarii prin retinere la sursa a impozitului pentru aceste venituri in situatia in care contribuabilii desfasoara aceste activitati in mod independent sau exercita profesii liberale, fiind inregistrati fiscal conform legii.

 

1.3 Sistemul de TVA la incasare incepand cu 01.01.2013

Au obligativitatea de a adopta sistemul de TVA la incasare:

 

  • Persoanele juridice, inregistrate in scopuri de Tva care in anul calendaristic precedent au inregistrat o cifra de afaceri inferioara plafonului de 2.250.000 lei.
  • Persoanele juridice care in cursul anului se inregistreaza in scopuri de tva aplica sistemul incepand cu data inregistrarii.

 

In sistemul de TVA la incasare exigibilitatea taxei intervine de principiu la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. Neincasarea facturilor emise in termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii insa genereaza exigibilitatea taxei in cea de a 90-a zi calendaristica, respectiv obligatia de a colecta si de a plati TVA chiar daca facturile nu au fost platite.

Acest regim presupune si amanarea dreptului de deducere pana la plata facturilor primite.

Sistemul nu se aplica in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar si/sau substitute de numerar. De asemenea, nu se aplica pentru o serie de operatiuni: in cazul livrarilor de bunuri/ prestarilor de servicii supuse taxarii inverse; in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA; in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale; in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului.

Cu detalii si clarificari privind sistemul de Tva la incasare vom reveni la momentul publicarii Normelor Metodologice.

 

1.4 Facturare

Incepand cu data de 01.01.2013 se modifica informatiile obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda factura fiscala. Spre exemplu daca beneficiarul este persoana obligata la plata taxei, pe facturi se inscrie mentiunea “taxare inversa”, daca se aplica regimul special pentru agentii de turism mentiunea “regimul marjei – agentii de turism”, daca exigibilitatea Tva intervine la data incasarii integrale sau partiale a facturii emise se inscrie mentiunea “Tva la incasare”.

Facturile pot fi stocate pe suport hartie sau in format electronic, cu precizarea ca pentru varianta electronica se vor stoca electronic si datele care garanteaza identitatea emitentului facturii precum si continutul facturii. Organul de control trebuie sa aiba posibilitatea de acces la suportul electronic.

 

1.5 Contributii sociale

Persoanele fizice rezidente si nerezidente, care isi desfasoara activitatea in Romania, obtinand venituri din salarii de la angajatori nerezidenti, care nu au sediul social ori reprezentanta in Romania; sau de la angajatori din state care nu intra sub incidenta reglementarilor UE sub aspectul sistemelor de securitate sociala, dar datoreaza pentru salariatii lor contributiile sociale in Romania, au obligatia declararii si achitarii contributiilor sociale pe partea de angajat si angajator numai daca exista un acord incheiat cu angajatorul in sensul acesta. In cazul in care nu s-au incheiat acorduri intre parti, aceasta obligatie ii revine angajatorulul nerezident.

S-a clarificat faptul ca platitorii de venituri nu calculeaza si nu retin contributii sociale pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, fiind inregistrate fiscal conform legii.

S-a clarificat faptul ca persoanele care sunt asigurate in alte sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii (avocati si sistemul clerical) datoreaza contributia de asigurari sociale doar la aceste sisteme proprii de asigurari sociale.

 

2 Modificare ale Codului de Procedura Fiscala (OUG 16/2012)

Ca exceptie de la regula generala privind ordinea de stingere a obligatiilor la bugetul de stat, incepand cu 01.11.2012 in cazul obligatiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, precum si amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligatia fiscala sau amenda aleasa de catre contribuabil.

În cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.