Newsletter nr. 12/2020

I. Legea nr. 193/2020: Optiuni noi pentru plata contribuției la fondul de handicap

Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50
de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4%
din numărul total de angajați. Noua lege prevede acum că autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap deși
depășesc 50 de angajați, pot opta pentru una dintre următoarele obligații:

 •  să plătească lunar către bugetul de stat o sumă ce reprezintă salariul de bază minim brut
  pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu
  handicap;
 •  să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50%
  din salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu
  au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul
  sumei prevăzute mai sus să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii
  realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate
  autorizate.

II. Legea nr. 108/2020: Declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă până la 1
noiembrie 2020

Legea nr. 108/2020 vine cu o serie de scutiri de la obligația depunerii declarației privind
beneficiarul real:

 • Societățile compuse exclusiv din asociați persoane fizice nu mai au obligația de a depune
  declarația privind beneficiarul real, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. În
  cazul acestor persoane, în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul
  Național al Registrului Comerțului va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai
  societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza
  evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.
 •  Societățile cu asociati care sunt persoanele juridice sunt obligate să depună declarația
  privind beneficiarul real doar la înființare și ori de câte ori intervine o schimbare, în termen
  de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
 •  Pentru anul 2020, fiind primul an în care se depune declarația privind beneficiarul real,
  societățile trebuie să depună declarația până la 1 noiembrie 2020.
 •  Entitățile raportoare determinate de Legea nr. 129/2019 (avocați, auditori, experți contabili,
  anumiți comercianți ce încheie tranzacții în numerar de cel puțin 10.000 EUR) trebuie să
  obțină informații suplimentare despre partenerul de afaceri, în sensul de a obține o dovadă
  a înregistrării beneficiarilor reali sau informații din registrele centrale ale beneficiarilor reali
  ori de câte ori încep o nouă relație de afaceri cu persoane care sunt supuse obligației
  înregistrării informațiilor privind beneficiarul real.
 •  Societățile care vând bunuri și încheie tranzacții în numerar de cel puțin 10.000 de euro
  trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute în
  Legea nr. 129/2019.
 •  Furnizorii de servicii legate de criptomonede sunt obligați să identifice tranzacțiile suspecte
  și să le raporteze autorităților.
 •  Cererea de depunere a declaratiei si declarația privind beneficiarul real se depun la
  ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire
  sau prin mijloace electronice. In cazul transmiterii prin email la ORCT Sibiu
  (orcsb@sb.onrc.ro.) ea va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura
  electronică extinsă. Pentru depunerea online cu semnătură electronică extinsă, este
  suficientă o împuternicire neautentificată.

Atenție:

 • Nerespectarea acestei obligații de către administratorul care reprezintă societatea
  constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei
 • Legea 108/2020 nu a venit cu modificări în ceea ce privește obligațiile de raportare a
  beneficiarului real pentru asociații și fundații. Astfel, ONG-urile trebuie să depună anual
  declarația privind beneficiarul real, chiar dacă sunt constituite exclusiv din persoane fizice.
 • In cazul asociațiilor beneficiarul real este categoria de persoane fizice ori, după caz,
  persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite; în cazul fundațiilor
  categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite.
 • Prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din
  urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o
  operațiune sau o activitate. Mai multe informatii referitoare la definitia beneficiarilor real
  gaesti pe siteul nostru aici: https://www.herlan-associates.ro/info-2/noutati/dictionar/