Newsletter nr. 1/2019

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ NR. 114 din 29.12.2018

1. Construcții: salariu minim superior si scutiri la impozit / contribuțiile sociale

 • Ordonanța stabilește un salariu minim superior în cadrul firmelor din domeniul construcțiilor, care vine și cu o scutire la impozit și o parte din contribuțiile sociale. Astfel, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
 • Angajații cărora li se aplică acest salariu minim pe economie sunt cei ai angajatorilor care desfăşoară activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii sau care desfăşoară activitatea în domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN: 2312, 2331, 2332, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 1623, 2512, 2511, 0811, 0812, 711. Conform prevederilor nu exista nicio diferențiere între personalul implicat direct în domeniul construcțiilor și cel auxiliar.
 • Entitățile vor beneficia de o serie de scutiri sau reduceri de taxe de la 1 ianuarie 2019, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele 3 condiții:
 1. desfăşoară activităţi în sectorul de construcţii sau de producere a materialelor de construcţii (sunt menţionate expres codurile CAEN);
 2. realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
 3. veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice  pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar, inclusiv şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă; .

Scutirile vor fi următoarele:

 • scutirea de impozitul pe veniturile din salarii – 0%
 • scutirea de contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) – 0%
 • reducerea cu 3,7% a contribuției de asigurări sociale (CAS) – 21,25%
 • reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM)de la 2,25% la 0,375%
 • scutirea angajatorului de contribuția pentru condiții speciale – 0%

 

2. Opțiune de a transfera pensii private la sistemul public de pensii

 • Persoanele care participă la un fond de pensii privat pot opta în baza unei cereri individuale dupa o prioada de 5 ani, să se transfere la sistemul public de pensii. Fondurile deținute până la data transferului rămân în contul personal al participantului până la deschiderea dreptului la pensia privată.

 

3. Zilieri doar in 3 sectoare de activitate

 • Se reduc domeniile în care pot fi angajați zilieri conform legii 52/2011 privind zilierii. Vor mai putea fi angajați zilieri doar în următoarele 3 sectoare de activitate:
 1. Agricultură, vânătoare și servicii anexe;
 2. Silvicultură cu excepția exploatărilor forestiere;
 3. Pescuit și acvacultură.

 

4. Taxa noua pentru instituții bancare

 • Instituțiile bancare plătesc o taxă pe activele financiare în situația în care media trimestrială a dobânzii ROBOR este mai mare de 2%. Acest procent de 2% este un prag de referință.

 

5. Jocuri de noroc: taxa de 2% din totalul taxelor de participare încasate

 • Organizatorii jocurilor de noroc aflați în sfera OUG 77/2009 privind exploatarea jocurilor de noroc datorează începând cu 1 ianuarie 2019 o taxă anuală reprezentând 2% din totalul taxelor de participare încasate în anul anterior.

 

MODIFICAREA CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

 

 • Au fost introduse prevederi cu privire la accesul organului fiscal central la informaţii privind combaterea spălării banilor.
 • Se îmbunătățește procedura eșalonării la plată. Pe perioada de valabilitate a eșalonării pot fi solicitate și aprobate suplimentarea sumelor eșalonate la plată cu anumite categorii de creanțe bugetare (nu cu toate). Într-un an calendaristic sau, după caz, într-o fracțiune de an, pot fi depuse două cereri.
 • Se clarifică situația veniturilor din dividende distribuite către persoanele fizice în perioada anterioară datei de 01.01.2018, dar plătite după această dată, din punctul de vedere al contribuției la sănătate. Reglementarea stabilește că sunt în sfera declarației unice doar dividendele distribuite și plătite după 01.01.2018.