Contabilitate

Contabilitate financiară

Prestările de servicii în domeniul contabilității financiare cuprind contarea și înregistrarea documentelor sortate în prealabil, inclusiv evaluarea financiară pe parcus, care este absolut necesară clienților pentru managementul companiei lor. Ca evaluare standard oferim de exemplu o analiză economică, din care reiese cifra de afaceri lunară, costurile, câștigul/pierderea, balanțele furnizorilor și clienților, cuprinzând facturile neachitate. Pe lânga evaluarea standard realizăm situații și raportări în conformitate cu IFRS (International Financial Reporting Standards) sau cu US GAAP. La cerere, confruntăm lunar soldurile noastre cu cele ale societațiilor din grup/concern, înregistrăm toate documentele pe centre de cost sau luăm în considerare alte informații relevante pentru contabilitatea managerială. Oferim toate situațiile în limba germană, engleză sau română.

 

Salarizare și resurse umane

Serviciile prestate în domeniul salarizării cuprind: calculul lunar al salariilor, întocmirea și transmiterea declarațiilor electronice privind impozitul pe salarii și contribuțiile sociale, alte raportări către instituții, efectuarea întregului circuit de plăți pe cale electronică, etc. Discutăm cu clienții noștri despre posibilitățile de optimizare a cheltuielilor privind impozitele și celelalte contribuții din domeniul personalului. Mai mult decât atât, punem la dispoziția clienților noștri posibilitatea externalizării gestionării personalului, astfel încât preluăm de exemplu întocmirea contractelor de muncă, înregistrarea la termen a acestora cât și a tuturor schimbărilor în baza de date REVISAL, dar și eliberarea adeverințelor necesare angajaților.

 

Întocmirea situațiilor financiare anuale

Situațiile financiare anuale reprezintă o încoronare a contabilității financiare și reflectă poziția financiară și performanță economică a fiecărei firme. Efectuăm misiuni de verificare și examinare a contabilității, întocmirea sau verificarea și certificarea situațiilor  financiare, după caz. Întocmim situații financiare pentru clienți care au exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, filiale ale unor societați mamă cu sediul în străintătate. Situațiile financiare anuale sunt puse la dispoziție în limba romana, precum și în limba germană sau engleză. De asemenea, discuțiile pe marginea bilanțului se efectuează în limba dorită de client.

 

Expertize contabile (Audit intern)

Efectuăm expertize contabile. Punctul de plecare a expertizelor noastre sunt întrebările clienților. Astfel verificăm de exemplu în ce masură corespunde contabilitatea prezentată normelor românești, dar și normelor concernului, dacă veniturile și cheltuielile înregistrate pot fi plauzibil deduse din obiectul de activitate a întreprinderii, respectiv dacă ele corespund în structura altor întreprinderi asemănătoare. În cadrul expertizei contabile putem construi o bază pentru fuziuni sau divizări de societăți.