Newsletter Februarie 2015

1. Situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate (ORDONANTA DE URGENTA NR. 79/2014, ordinul 1802/2014)

 • Persoanele juridice care doresc să opteze pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot face acest lucru la înființarea societății prin depunerea unei notificări la Administrația Finanțelor în termen de 30 de zile de la înființare sau cu 30 de zile înainte de începerea exercițiului financiar modificat în cazul celorlaltor societăți.
 • Sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991. În situația în care societatea cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.
 • Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, societatea-mamă poate prezenta unui singur raport de audit și un singur raport al administratorilor.
 • Situațiile financiare anuale consolidate trebuie depuse la Administrația Finanțelor în termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai târziu de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar al societăţii-mamă.

 

2. TVA  (ordonanta de urgenta nr. 80/2014, HG NR.20/2015)

 • Aplicarea cotei reduse de TVA de 9% se extinde pentru toate serviciile de cazare, inclusiv pentru serviciile de tip „all inclusive”.
 • Înregistrarea în scopuri de TVA a societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni se anulează dacă administratorii si/sau persoana impozabila însăși dețin înscrisuri în cazierul fiscal. În cazul celorlaltor societăți, înregistrarea în scopuri de TVA se anulează dacă asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratorii și/sau persoana impozabilă însăși dețin înscrisuri în cazierul fiscal.

 

3. Modificari pentru persoane fizice care realizează venituri din activități independente (ORDONANTA DE URGENTA NR. 79/2014)

 • Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual obtinut din activitati independente se efectueaza in sistem real au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net anual. Acesta înlocuiește registrul de încasări și plăți și registrul de inventar, completarea lor nemaifiind astfel necesară.
 • Persoanele fizice care desfăsoară activități independente pot opta pentru conducerea evidenței contabile în partidă dublă. Pâna acum aceste persoane aveau obligația să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă.

 

4. Impozitul pe construcții speciale (LEGEA 11/2015)

 • Impozitul pentru construcții special se reduce de la 1,5% la 1%.

 

5. Diurna (ordinul nr. 60/2015)

 • Incepând din 27 ianuarie s-a modificat valoare diurnei pentru personalul bugetar. Aceasta a crescut cu 4 lei, ajungand la nivelul de 17 lei/zi. Diurna maximă deductibilă pe care societățile comerciale o pot acorda angajaților crește astfel șa 42,5 lei/zi.

 

6. Salariul minim brut și mediu pe economie (HG nr.1091/2014)

 • Incapând cu 1 ianuarie 2015 salariul minim brut crește de la 900 lei la  975 lei. Începând cu 1 iulie 2015, acesta va crește din nou până la 1050 lei.
 • Salariul mediu brut pentru anul 2015 este de 2415 lei. Aceșta a crecut de la 2298 lei