Newsletter Mai 2015

I. INCASARI SI PLATI IN NUMERAR (LEGEA NR.70/2015)

Incepand cu data de 9 mai 2015 se aplica urmatoarele prevederi:

 

1. OPERATIUNI IN NUMERAR EFECTUATE INTRE FIRME

 • Incasarile in numerar de la operatorii economici se vor realiza in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana, iar platile in numerar catre firme se vor efectua in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi. 
 • Platile din avansuri spre decontare, acestea se vor realiza in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare 
 • Magazinele de tipul cash and carry vor putea incasa numerar de la firme, PFA, II etc in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana. 
 • Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei, in cazul magazinelor de tip cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv 10.000 de lei. 

 

2. OPERATIUNI IN NUMERAR EFECTUATE INTRE FIRME SI PERSOANE FIZICE

 • Incasarile sau platile in numerar efectuate de societatile comerciale de la persoane fizice, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii, pot fi realizate doar in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana. 
 • Platile sau incasarile fragmentate in numerar de la/catre o persoana fizica, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei, sunt interzise. 

 

3. OPERATIUNI IN NUMERAR EFECTUATE INTRE PERSOANE FIZICE

 • Operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi, se vor efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie 
 • Incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei, precum si fragmentarea unei tranzactii mai mari de 50.000 lei, vor fi interzise. 

 

4. EXCEPTII DE LA LIMITAREA OPERATIUNILOR IN NUMERAR

Limitarea plafoanelor in numerar nu se va aplica urmatoarelor operatiuni:

 • Depunerea de numerar in conturile deschise la banci, inclusiv in automatele de incasari in numerar;
 • Plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute; 
 • Plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului; 
 • Retragerea de numerar din conturi deschise la banci pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal; 
 • Transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre BNR;
 • Depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Nerespectarea plafoanelor stabilite pentru incasarile si platile in numerar se va sanctiona cu amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 de lei.

 

II. REDUCEREA COTEI DE TVA (OUG 6/2015)

Incepand cu data de 1 iunie 2015 aplicarea cotei reduse de TVA de 9% se extinde pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingredient utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, precum și pentru serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice.

 

III. TRATAMENT FISCAL A BACSISULUI (OUG 8/2015)

Incepand cu data de 8 mai 2015 intra in vigoare urmatoarele prevederi:
 Operatorii economici sunt obligati sa evidentieze pe un bon fiscal distinct bacsisul primit de la clienti. In regulamentul intern al entitatii se va stabili daca veniturile provenite din incasarea bacsisului vor ramane la dispozitia entitatii, sau vor fi distribuite angajatilor.
 In cazul in care bacsisul se va distribui angajatilor , acesta nu poate fi asimilat unei livrari de bunuri sau unei prestari de servicii, ceea ce inseamna ca va fi scutit de TVA. In acest caz sumele provenite din încasarea bacşişului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaţilor se înregistrează pe seama cheltuielilor.
 In cazul in care bacsisul va ramane la discpozitia entitatii, acesta va intra in baza de aplicare a TVA, si va fi inregistrat ca un venit.