Newsletter Iunie 2014

1. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 19/25.04.2014 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL

 

Incepand cu 1 iulie 2014, profitul investit in achizitia sau producerea de echipamente tehnologice folosite in scopul activitatii economice este scutit de impozit in anumite conditii.

 

1.1. CONDITII PENTRU APLICAREA FACILITATII FISCALE PT PROFITUL REINVESTIT

Scutirea se aplica doar pentru activele considerate noi, produse si/sau achizitionate dupa 1 iulie 2014 si puse in functiune pana la data de 31 decembrie 2016.

Facilitatea se acorda exclusiv pentru masinile, utilajele si instalatiile de lucru prevazute in subgrupa 2.1 din “Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe”(vezi anexa 1).

In cazul echipamentelor tehnologice care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru partea din investitie receptionata si pusa in functiune in anul fiscal respectiv. In cazul in care societatea nu are profit in anul fiscal respectiv, nu beneficiaza de scutire de impozit.

Pentru a beneficia de aceasta facilitate, contribuabilii au obligatia de a pastra in patrimoniu echipamentele tehnologice cel putin o perioada egala cu jumatate din durata normala de functionare, dar nu mai mult de 5 ani. In caz contrar, pentru sumele respective se calculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii.

 

1.2. ModULDe calcul A SCUTIRII / IMPLICATII FISCALE

Profitul reinvestit se va scadeaintegral din profitul contabil brut cumulat. Astfel, scutirea de impozit pe profit se va acorda in limita impozitului pe profit datorat in anul punerii in functiune a echipamentelor achizitionate/produse. Mijloacele fixe puse in functiune pentru care s-a aplicat scutirea se amortizeaza din punct de vedere fiscal liniar sau degresiv, cheltuiala cu amortizarea fiind integral deductibila fiscal.

Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in activele mentionate, produse si/sau achizitionate dupa aceeasi data.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se va calcula trimestrial sau anual, dupa caz. In cazul in care impozitul pe profit se calculeaza trimestrial si au fost facute investitii in echipamente in trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

 

1.3. Tratament contabil

Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, va fi inregistrata de contribuabili la sfarsitul anului ca si rezerva, care va deveni impozabila in momentul utilizarii sub orice forma, inclusiv in cazul reorganizarilor.

 

 

FINAL_NEWSLETTER_06_2014_RO_Anexa 1