Newsletter Aprilie 2014

1. Ordonanța de urgență  8/2014 (MODIFICăRI COD FISCAL și cod de procedură fiscală) DIN  28.02.2014

 

1.1. Certificarea declarației anuale de impozit pe profit

Se abrogă obligația certificării declarației anuale de impozit pe profit de către un consultant fiscal, aceasta devenind opțională. Faptul că declarația anuală de impozit pe profit este sau nu certificată de un consultant fiscal devine însă un criteriu de evaluare în analiza de risc fiscal, avută în vedere la selecția societăților supuse inspecției fiscale.

 

1.2. Impozitul pe nerezidenți

În cazul în care pentru sumele platite nerezidenților există o convenție de evitare a dublei impuneri pentru scutirea de la plata impozitului, dar aceasta nu se poate aplica din lipsa certificatului de rezidență a beneficiarului, venitul se va impozita cu 16%. Dacă ulterior se primeste certificatul de rezidență fiscală, cu mențiunea că societatea a fost rezidentă în perioada anterioară în acel stat, se poate opta pentru regularizarea impozitului sau, după caz, restituirea acestuia.

 

1.3. Impozitul pentru nerezidenții care obțin în romania venituri din proprietăți imobiliare

Persoanele rezidente într-un stat membru UE care obţin venituri din proprietăţi imobiliare situate în România (chirii sau vânzari de bunuri imobile), au obligaţia să depună o declaraţie privind veniturile realizate, până la data de 25 mai a anului curent, pentru anul precedent.

 

1.4. Mijloace de probă

Autoritățile fiscale pot utiliza ca mijloace de probă orice element ce dovedește constatarea unei stări fiscale, inclusiv datele stocate pe servere, mediu on-line, însa pot fi utilizate si înregistrari audio-video.

 

1.5. DOBâNZI DE îNTâRZIERE

Dobânzile de întârziere scad de la 0.04% la 0.03% pentru fiecare zi de întârziere.

 

1.6. POPRIREA CONTURILOR BANCARE

În cazul neplății la termen a datoriilor către buget se va pune poprire pe conturi după 30 de zile de la emiterea somației. Până acum autoritațile fiscale puteau pune poprire pe conturile contribuabililor din data emiterii a somației.

 

1.7. Rambursare de tva

Dacă valoarea TVA solicitată la rambursare este mai mica de 45.000 lei, se aprobă rambursarea TVA fara control, inspectia fiscală urmând a se face ulterior.