Newsletter Noiembrie 2017

NOI OBLIGATII IN SFERA PRETURILOR DE TRANSFER PENTRU GRUPURI MULTINATIONALE

Incepand cu anul 2017, grupurile multinationale cu prezenta in Romania au noi obligatii de notificare si/sau raportare locale in sfera preturilor de transfer, in cazul in care indeplinesc anumite conditii.
Aceste noi obligatii vin ca urmare a transpunerii in legislatia nationala in iunie 2017, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2017, aDirectivei (UE) 2016/881 prin care se impune obligativitatea pregatirii Raportului pentru fiecare tara in parte, denumit conform reglementarilor internationale raportul Country-by-Country (CbC). Data intrarii in vigoare a noii legislatii este 23 iunie 2017 iar prevederile vor fi aplicabile anilor fiscali de raportare a Grupurilor care incep la 1 ianuarie 2016 sau ulterior.
Astfel, in cazul in care (i) societatea dumneavoastra este filiala, sucursala ori sediu permanent al unei companii straine in Romania si (ii) grupul din care faceti parte a inregistrat venituri consolidate de peste 750 milioane de euro in anul precedent anului fiscal deraportare (i.e. anul fiscal 2015), pot aparea doua tipuri de obligatii:

 • Obligatia de notificare a autoritatilor fiscale din Romania (incluzand informatii despre calitatea entitatii locale in cadrul grupului, precum si despre entitatea care trebuie sa faca raportul: unde este rezidenta fiscala si ce an fiscal aplica).
  Termenul limita pentru indeplinirea obligatiei de notificare: pana cel tarziu in ultima zi a anului fiscal de raportare al respectivului grup MNE, dar nu mai tarziu de termenul de depunere a declaratiei fiscale a respectivei entitati constitutive pentru anul fiscal precedent:
  Exceptie: Conform prevederilor actuale, entitatile din Romania aveau ca si termen limita pentru depunerea notificarii pentru anul fiscal 2016, data de25.03.2017. Totusi, avand in vedere faptul ca (i) data intrarii in vigoare a noii legislatii a fost dupa 25 martie 2017, si anume in data de 23 iunie 2017 si (ii) formularul specific pentru indeplinirea obligatiei de notificare/raportare a CbC catre autoritatile fiscale nu este inca disponibil, existand doar un proiect de ordin al presedintelui ANAF lansat in dezbatere publica in data de 20 septembrie 2017 in acest sens, se asteapta clarificari cu privire la termenele corespunzatoare pentru indeplinirea obligatiilor in momentul in care acest ordin va fi aprobat.
 • Obligatia de pregatire si depunere a raportului CbC (raport ce contine informatii agregate despre suma veniturilor, profit/pierderi, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numarul de salariati si imobilizarile corporale, altele decat numerar sau echivalent de numerar, etc. precum si informatii referitoare la toate entitatile constitutive ale grupului si jurisdictia acestora, cu indicarea principalelor domenii de activitate economica).
  Termenul limita pentru indeplinirea obligatiei de pregatire si depunere a raportului CbC: in termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal deraportare a grupului MNE (i.e. pentru primul an fiscal de raportare, mai precis anul 2016, ultima zi de depunere a raportului CbC este 31.12.2017 – in cazul in care anul fiscal de raportare al grupului este egal cu anul calendaristic). Asa cum mentionam mai sus, formularul specific al raportului CbC urmeaza sa fie aprobat prin Ordin ANAF.
  Pentru a determina tipurile de obligatii fiscale si termenele limita aferente ce ii revin entitatii locale parte din Grup, este necesara efectuarea unei analize in vederea stabilirii statutului entitatii locale (i.e. societate-mama finala/societate-mama surogat/entitate constitutiva desemnata/entitate constitutiva) si indeplinirea conditiilor ce faciliteaza schimbul automat de informatii privind raportul CbC intre Romaniasi jurisdictia in care isi are rezidenta fiscala entitatea raportoare (stabilite prin OUG nr. 42/2017).

De asemenea, nedepunerea şi depunerea cu intarziere sau depunerea incompleta ori incorecta a raportului CbC vor fi sanctionate conform legii, aplicandu-se penalitati de pana la 100.000 RON.

ORDONANTA NR. 79/2017 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA CODULUI FISCAL (CU APLICARE DIN 01 IANUARIE 2018)

1. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

 • Conditiile care trebuie indeplinite de persoanele juridice pentru incadrarea in definitia microintreprinderii se modifica incepand cu 01.01.2018. Conform acestora, firmele care au realizat la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent venituri de pana la 1.000.000 euro (pana in prezent 500.000 euro) vor fi considerate microintreprinderi. De asemenea, se elimina conditia conform careia companiile care obtin venituri din consultanta si management, care depasesc 20% din veniturile totale, erau exceptate de la posibilitatea de a deveni microintreprindere.

2. IMPOZITUL PE PROFIT

Deductibilitatea costurilor indatorarii

 • Pana in prezent deductibilitatea costurilor aferente creditelor primite de la firmele care fac parte dintr-un grup consolidat se stabilea in functie de gradul de indatorare. Incepand cu 01.01.2018 deducerea acestor cheltuieli depinde de cuantumul costului  indatorarii, respectiv de costurile excedentare ale indatorarii.
 • Costurile indatorarii cuprind urmatoarele: cheltuiala reprezentand dobanda aferenta tuturor formelor de datorii (termen scurt/termen lung; institutie credit/asociat/leasing), dobanda capitalizata inclusa in valoarea contabila a unui activ sau amortizarea dobanzii capitalizate, anumite castiguri si pierderi generate de diferentele de curs valutar la imprumuturi, comisioane de garantare pentru mecanisme de finantare, comisioane de intermediere si costuri similare aferente imprumuturilor de fonduri.
 • Costurile excedentare ale indatorarii se definesc dupa cum urmeaza: suma cu care costurile indatorarii unui contribuabil depasesc veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente pe care le primeste contribuabilul.
 • Noua regula prevede, ca intr-o perioada fiscala costurile excedentare ale indatorarii sunt deductibile pana la plafonul reprezentat de echivalentul in Lei al sumei de 200.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal.
 • Costurile excedentare ale indatorarii care depasesc plafonul deductibil mentionat mai sus, sunt deduse limitat pana la nivelul a 10% din urmatoarea baza de calcul: venituri – cheltuieli – venituri neimpozabile + cheltuieli cu impozitul pe profit + costurile excedentare ale indatorarii + amortizarea fiscala.
 • Costurile excedentare care nu pot fi deduse in perioada fiscala de calcul se reporteaza fara limita de timp in anii fiscali urmatori.
 • Aceste reguli sunt aplicabile si dobanzilor si pierderilor nete din diferente de curs valutar reportate pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.
 • Pentru firmele independente, care nu apartin unui grup consolidat, nu au intreprinderi asociate si nu au sedii permanente, nu se aplica aceste reguli. La aceste firme sunt complet deductibile toate cheltuielile aferente creditelor primite.

3. IMPOZITUL PE VENIT

 • Se reduce cota de impozit de la 16% la 10%. Aceasta se aplica veniturilor din salarii si asimilate salariilor, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din investitii (mai puțin veniturile din dividende, pentru care se mentine cota de impozit de 5%), din pensii, din activitati agricole, silvicultura şi piscicultura, din premii si din alte surse.
 • Se majoreaza nivelul venitului lunar brut în functie de care se acorda deducerea personala, dupa cum urmeaza:
  – de la 1500 lei (in prezent) la 1950 lei – limita pana la care deducerile se acorda in suma fixa, în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere,
  – de la 3000 lei (in prezent) la 3600 lei – limita maxima pana la care deducerile se acorda in mod degresiv.
  – pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acorda deduceri personale.
  – Se reduce cota de impozitare a veniturile din drepturile de proprietate intelectuala de la 10% la 7%.

4. CONTRIBUTII SOCIALE

4.1. Venituri din salarii si asimilate salariilor

 • Se reduce numarul de contributii sociale de la 9 (angajat si angajator) in prezent, la 3, dupa cum urmeaza:
Nr.CONTRIBUTIANIVELUL EICINE O DATOREAZADE REŢINUT
1CAS (asigurări sociale)25% din salariul brut (pentru condiţii normale de muncă)datorată de salariat, plătită de angajatorSe adaugă +4% pentru condiţii deosebite de muncă/ +8% pentru
condiţii speciale
2CASS (asigurări sociale de sănătate)10% din salariul brutdatorată de salariat, plătită de angajator
3CAM (asiguratorie pentru muncă)2,25% din salariul brutdatorată de angajator, plătită de angajatorReprezintă cumulul dintre actualele contribuţii pentru risc de şomaj, accidente de muncă, concedii medicale, creanţe salariale

4.2. Venituri din activitati independente, chirii, investitii si din alte surse

 • Se modifica contributia de asigurari sociale (CAS) la 25%, iar contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) la 10%.
 • In cazul veniturilor din activitati independente, se modifica baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale (CAS) si anume aceasta va fi venitul ales de contribuabil care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara.
 • Se modifica baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) si anume aceasta va fi salariul de baza minim brut pe tara.
 • Contributia la asigurarea sociala de sanatate (CASS) este datorata de catre contribuabili daca realizeaza venituri anuale cumulate, cu exceptia veniturilor din salarii, cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri (venituri din activitati independente, venituri din asocierea cu o persoana juridica, venituri din chirii, venituri din investitii, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din alte surse).

In anexa, puteti consulta mai multe exemple de calcul a salariului net si a costului total cu salariile aplicand prevederile actuale, dar si pe cele modificate care vor intra in vigoare cu 01 ianuarie 2018.

ORDONANTA NR 82/08.11.2017 PRIVIND NEGOCIEREA SALARIILOR BRUTE

 • In perioada 20.11.2017-20.12.2017 toti angajatorii au obligatia initierii negocierilor colective, avand in vedere modificarile legislative privind contributiile sociale obligatorii incepand cu anul 2018, cu impact direct asupra salariului net al angajatilor.
 • Angajatorii care nu au incheiate contracte colective de munca iregistrate la ITM au obligatia de a initia aceste negocieri intern, fara a informa Inspectoratul Teritorial de Munca legat de acest proces.
 • Angajatorii care au incheiate contracte colective de munca, inregistrate la ITM au obligatia de a initia negocieri colective, urmand a consemna rezultatul negocierilor in acte aditionale la contractele colective de munca si a le inregistrara la Inspectoratul Teritorial de Munca(se va respecta aceiasi procedura privind inregistrarea unui act aditional la contractul colectiv de munca conform Legii 62/2011).
 • La negocierea contractelor colective de munca sau a actelor aditionale impreuna cu reprezentantii salariatilor pot participa sindicatul reprezentativ sau reprezentanti ai federatiei sindicale.
 • Salariatii trebuie sa ia la cunostinta faptul ca discutiile de negociere au fost initiate, iar in cazul in care acestea s-au finalizat rezultatul negocierii: impactul asupra salariilor.
 • Legat de procedura practica, avand in vedere lipsa unor proceduri sau norme de aplicare, Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu interpreteaza OUG 82/2017 conform celor de mai sus.
 • Angajatorii pot fi sancționați de autorități, cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, în situația în care refuză începerea negocierii contractului colectiv de muncă, potrivit Legii dialogului social.

ANEXA

1. Calcul salariu net si cost total salarial pentru angajatii care nu beneficiaza de scutire de impozit pe venit. Se pleaca de la premisa ca incepand cu 01 ianuarie 2018, salariul brut va fi majorat astfel incat salariul net sa ramana la fel.

Denumire2017201820172018
Salariu brut2.8413.3964.2765.128
Contributii angajati (16.5% in 2017 vs 35% in 2018)46911897061.795
Impozit venit (16% in 2017 vs 10% in 2018)372208570333
Salariu net2.0002.0003.0003.000
Contributii societate (23% in 2017 vs 2.25% in 2018)65376983115
Cost total (salariu brut + contributii societate)3.4943.4725.2595.243

Incepand cu 01 ianuarie 2018, pentru mentinere salariului net, costul total salarial inregistrat de angajator ramane aproximativ acelasi, respectiv scade nesemnificativ.

2. Calcul salariu net si cost total salarial pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit (programatori IT, angajati care lucreaza in departamentul de cercetaredezvoltare, persoane cu handicap grav sau accentuat). Se pleaca de la premisa ca incepand cu 01 ianuarie 2018, salariul brut va fi majorat astfel incat salariul net sa ramana la fel.

Denumire2017201820172018
Salariu brut4.7906.1547.1869.231
Contributii angajati (16.5% in 2017 vs 35% in 2018)7902.1541.1863.231
Impozit venit (0)0000
Salariu net4.0004.0006.0006.000
Contributii societate (23% in 2017 vs 2.25% in 2018)11021381653208
Cost total (salariu brut + contributii societate)5.8926.2928.8399.439

Pentru a mentine acelasi salariu net incepand cu 01 ianuarie 2018, costul total salarial inregistrat de angajator creste cu aproximativ 7%.

3. Calcul salariu net si cost salarial in cazul in care salariul minim brut pe tara va fi majorat incepand cu 01 ianuarie 2018 la nivelul de 1900 lei.

Denumire20172018
Salariu brut1.4501.900
Contributii angajati (16.5% in 2017 vs 35% in 2018)239665
Impozit venit (16% in 2017 vs 10% in 2018)14673
Salariu net1.0651.163
Contributii societate (23% in 2017 vs 2.25% in 2018)33443
Cost total (salariu brut + contributii societate)1.7841.943

Daca proiectul de lege care prevede majorarea salariului minim brut pe tara va fi adoptat, costul total salarial inregistrat de angajator pentru salariatii incadrati cu salariul minim pe economie va creste cu aproximativ 9%.

ORDONANTA NR 82/08.11.2017 PRIVIND NEGOCIEREA SALARIILOR BRUTE

 • In perioada 20.11.2017-20.12.2017 toti angajatorii au obligatia initierii negocierilor colective, avand in vedere modificarile legislative privind contributiile sociale obligatorii incepand cu anul 2018, cu impact direct asupra salariului net al angajatilor.
 • Angajatorii care nu au incheiate contracte colective de munca iregistrate la ITM au obligatia de a initia aceste negocieri intern, fara a informa Inspectoratul Teritorial de Munca legat de acest proces.
 • Angajatorii care au incheiate contracte colective de munca, inregistrate la ITM au obligatia de a initia negocieri colective, urmand a consemna rezultatul negocierilor in acte aditionale la contractele colective de munca si a le inregistrara la Inspectoratul Teritorial de Munca(se va respecta aceiasi procedura privind inregistrarea unui act aditional la contractul colectiv de munca conform Legii 62/2011).
 • La negocierea contractelor colective de munca sau a actelor aditionale impreuna cu reprezentantii salariatilor pot participa sindicatul reprezentativ sau reprezentanti ai federatiei sindicale.
 • Salariatii trebuie sa ia la cunostinta faptul ca discutiile de negociere au fost initiate, iar in cazul in care acestea s-au finalizat rezultatul negocierii: impactul asupra salariilor.
 • Legat de procedura practica, avand in vedere lipsa unor proceduri sau norme de aplicare, Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu interpreteaza OUG 82/2017 conform celor de mai sus.
 • Angajatorii pot fi sancționați de autorități, cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, în situația în care refuză începerea negocierii contractului colectiv de muncă, potrivit Legii dialogului social.