Newsletter Septembrie 2017

1. ORDONANTA NR. 23 DIN 30.08.2017 PRVIND PLATA DEFALCATA A TVA

 • Firmele si persoanele fizice platitoare de TVA vor aplica incepand cu 01 ianuarie 2018, in mod obligatoriu, un sistem de plata defalcata a TVA, care presupune deschiderea unui cont separat de TVA, diferit de contul curent, prin care se va incasa TVA de la clienti si se va plati TVA catre furnizori sau catre bugetul de stat.
 • Prin urmare, o factura emisa de un platitor de TVA va trebui achitata prin doua plati:
  – una in contul curent al furnizorului, reprezentand valoarea produselor/ serviciilor;
  – una in contul de TVA al furnizorului, reprezentand valoarea TVA pentru produsele/serviciile respective.
 • Sunt obligate sa achite TVA-ul furnizorului in contul sau de TVA toate persoanele impozabile si institutiilor publice, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri de TVA. Exceptie vor face doar persoanele fizice impozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia sa fie inregistrate.
 • Vor fi exceptate de la plata defalcata a TVA-ului doar platile efectuate in numerar si cele efectuate cu cardul sau substitute de numerar, indiferent de statutul persoanei care face plata. Pentru aceste tranzactii, entitatile care vor incasa banii vor avea la dispozitie 7 zile lucratoare pentru a depune TVA aferenta in propriul cont de TVA.
 • Sumele acumulate in contul de TVA vor putea fi utilizate doar pentru efectuarea platii de TVA catre bugetul de stat sau pentru efectuarea platii TVA in contul de TVA al furnizorilor/ prestatorilor. Transferurile din contul de TVA intr-un cont de alta natura, al titularului sau al altei persoane, se vor face numai cu aprobarea prealabila a ANAF, aprobare care ar trebui primita in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii.
 • Conturile de TVA se pot deschide la Trezoreria Statului sau la institutiile de credit. Operatiunile derulate prin conturile de TVA deschise la trezorerie vor fi gratuite.
 • Sistemul poate fi aplicat optional de la 01 octombrie 2017 si persoanele impozabile care o vor face vor beneficia de urmatoarele facilitati:
  – anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, in anumite conditii;
  – reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017.

2. ORDONANTA NR. 25 DIN 30.08.2017 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA CODULUI FISCAL

 • Incepand cu 1 ianuarie 2018, se limiteaza deductibilitatea cheltuielilor reprezentand valoarea creantelor cesionate la 30% din valoarea acestora.
 • Incepand cu 3 septembrie 2017, pentru serviciile medicale sub forma de abonament suportate de angajator pemtru angajatii proprii, in limita a 400 de euro anual, nu se mai calculeaza contributii sociale obligatorii. Aceste servicii erau pana acum neincluse doar in baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii. Serviciile medicale sub forma de abonament sunt definite drept servicii medicale preplatite, oferite in mod direct abonatilor si nu prin intermediul asiguratorilor, care nu sunt incluse in pachetul de servicii medicale de baza din sistemul de asigurari sociale de sanatate.