Newsletter August 2017

I. MODIFICĂRI ADUSE LEGII 53/2003 CODUL MUNCII (INCEPAND DIN 07.08.2017)

1. DEFINITIE „MUNCA NEDECLARATA”

Se considera munca nedeclarata si urmatoarele:

  • Primirea la munca a unui salariat in perioada in care are contractul de munca suspendat (inclusiv concediu medical pentru incapacitate de munca (sanctiune 20.000 ron/salariat).
  • Primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor de munca cu timp partial (sanctiune 10.000 ron/salariat).

2. REVISAL

Se completeaza obligatiile angajatorilor privind incadrarea, modificarea si raportarea in revisal a
elementelor contractelor individuale de munca:

  • Orice modificare a elementelor prevazute in contractele individuale de munca impune incheierea unui act aditional anterior datei producerii modificarii (vechea legislatie prevedea un termen de 20 zile lucratoare).
  • Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, evidentiind ora de incepere si de termninare a programului zilnic de lucru.
  • Angajatorul are obligatia de a pastra copii dupa contractele de munca la fiecare loc de munca, inclusiv sediile secundare.

II. MODIFICARI ADUSE LEGII 500/2011 (REVISAL)

Orice modificare a elementelor contractelor individuale de munca (functie, salariu de baza), efectuata in baza unui act aditional se transmite in Revisal cel tarziu in ziua lucratoare anterioara producerii modificarii, cu exceptia cazurilor in care aceste modificari sunt prevazute in mod expres de lege sau de prevederile contractelor colective de munca.

III. MODIFICARI ADUSE LEGII 448/2006 (CONTRIBUTIA LA FONDUL DE HANDICAP)

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private cu mai mult de 50 de angajati, care nu angajează persoane cu handicap conform legii plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. Societatiile nu mai au dreptul ca pana acum de a compensa aceasta suma cu achizitii efectuate de la unitati protejate.
Legea intra in vigoare incepand din 01. Septembrie 2017.

IV. MODIFICARI ADUSE CODULUI FISCAL (CONTRIBUTII SALARIALE)

Incepând cu veniturile aferente lunii august 2017, pentru salariații cu normă parțială si cu venit brut sub salariul minim pe economie angajatorii vor trebui să achite contributiile angajatorului la sanatate si pensii la nivelul salariului minim brut. Totuși, măsura va avea și excepții, cum ar fi persoanele care lucrează în baza mai multor contracte de muncă a căror bază cumulată de calcul ajunge la nivelul salariului minim.