Newsletter Ianuarie 2017

I. MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL (OUG 3/2017)

1. IMPOZIT PE PROFIT

 • Contribuabilii care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, precum și activități conexe acesteia sunt scutiți de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. Pentru contribuabili deja înființați, scutirea impozitului pe profit se aplica pe o perioada de 10 ani de la data intrării in vigoare a ordonanței, respective 6 ianuarie 2017.

2. IMPOZIT PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

 • Se modifica una dintre condițiile ce trebuie îndeplinite de persoanele juridice pentru încadrarea in definiția microîntreprinderii, majorând-se limita veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro.
 • Se stabilește cota de impozitare de 1% din veniturile impozabile pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați. Nota: Pentru microîntreprinderile fără salariați cota este de 3%.
 • Important: impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este obligatoriu. Societățile plătitoare de impozit pe profit existente la 31 decembrie 2016 cu venituri mai mic de 500.000€ vor fi plătitoare de impozit pe profit pentru luna ianuarie 2017, vor depune declarația de impozit pe profit pentru perioada 01-31 ianuarie 2017 pana pe data de 25 februarie 2017 si sunt supuse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând din 01.02.2017.
 • Dacă în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite.

3. IMPOZIT PE VENIT

 • Sunt scutiți de la plata impozitului pe venitul din salarii, salariații încadrați pe o perioada de 12 luni, pentru angajatori cu activități sezoniere, in clasificările CAEN de la art. 1 din legea impozitului specific. Nota: codurile CAEN aferente activităților sezoniere pentru care se acorda scutire la impozitul pe venitul din salarii, sunt enumerate de art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific, astfel: 5510 – „Hoteluri si alte facilitați de cazare similare”, 5520 – „Facilitați de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – „Baruri si alte activități de servire a băuturilor”.
 • Din 1 ianuarie 2016, plafonul de deductibilitate pentru asigurările private de sănătate plătite de angajatori este de 400 euro pe an/persoana. Facilitatea fiscala a fost extinsa acum si pentru primele plătite individual, nu doar pentru cele susținute de către angajator. Abonamentele de sănătate suportate de salariați sunt deductibile la calculul impozitului pe venit într-o valoare de 400 euro anual.
 • Vânzările de active din patrimoniul personal (construcții, terenuri) sunt scutite de impozit pentru suma de 450.000 lei. Pentru suma ce depășește aceasta valoare, se plătește un impozit in cota de 3%.

4. CONTRIBUȚII SOCIALE OBLIGATORII

 • Se abroga plafonul de 5 ori salariul mediu brut ca sumă maximă la care se calculează contribuția de asigurări sociale pensii pentru persoanele ce realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor. Această abrogare este valabilă atât pentru contribuția individuala suportată de persoana fizică, cât si pentru contribuția datorată de angajator.
 • Pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau pentru persoanele fizice ce realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, se păstrează plafonul maximal de 5 x salariul mediu brut pentru care se datorează contribuția la asigurări sociale pensii.
 • Persoanele fizice ce realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, datorează contribuția la asigurările de sănătate pentru o bază lunara ce nu poate sa fie mai mare de 5 x câștigul salarial mediu brut.
 • In mod similar, si persoanele ce realizează venituri din activități agricole sau din cedarea folosinței bunurilor datorează contribuția la sănătate pentru veniturile realizate. Si in acest caz, plafonul maxim al contribuției la sănătate se determina pentru o baza lunara de 5 x câștigul salarial mediu brut. Pentru veniturile din arenda si din chirii, se păstrează cheltuiala forfetara de 40%.
 • Important: pentru veniturile din investiții (dividende, dobânzi, cedarea parților sociale si a acțiunilor etc), nu se datorează contribuția la sănătate daca persoana fizica realizează venituri ce sunt supuse deja contribuției la sănătate (venituri din salarii, pensii, activități independente etc). Daca veniturile din investiții sunt singurele venituri ale persoanei fizice, se datorează contribuția individuala la sănătate, însă baza de calcul nu mai este plafonata superior.

II. SALARIU MINIM PE ECONOMIE

 • Salariul minim brut se majorează începând din 01.02.2017 de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, pentru un program complet de lucru de 166 de ore, în medie, pe lună, reprezentând 8,735 lei/oră
 • Cheltuiala totală a angajatorului cu un salariu minim s-a mărit astfel cu 245 de lei, comparativ cu valoarea anterioară. Practic, pentru a acorda un salariu de 1.450 de lei brut, angajatorii trebuie să aloce 1.783 de lei, față de 1.538 de lei, cât îi costa până acum plata unui salariu minim de 1.250 de lei.
 • Angajatorii care stabilesc un salariu de bază mai mic decât cel minim sunt sancționați cu o amendă cuprinsă între 300 și 2.000 de lei, pentru fiecare contract de muncă care se încadrează în acest context.

III. ELIMINARE 102 DE TAXE NEFISCALE (LEGEA 1/2017)

 • Începând din 01.02.2017 sunt eliminate 102 de taxe și tarife nefiscale (vezi anexa 1 lista cu taxele eliminate). In privința antreprenorilor, cele mai importante taxe eliminate sunt următoarele:
  • Taxele percepute pentru înscrierea de mențiuni în Registrul Comerțului;
  • Taxele radio-tv, atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme, cheltuielile de bază ale radioului și televiziunii naționale urmând a fi susținute de la bugetul de stat
  • Antreprenorii își vor putea înființa societăți gratuit, taxele percepute în prezent pentru înmatricularea unei societăți urmând să fie eliminate. De asemenea, titularii PFA-urilor, Întreprinderilor Individuale sau familiale vor fi și ei scutiți de taxele privind înființarea acestor entități.

Scopul acestei legi este „de a încuraja antreprenorialul și de a îndepărta impedimentele în dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv în România”.

IV. SCUTIRE IMPOZIT PE VENIT PENTRU PROGRAMATORI (OMFP NR. 2903/2016)

 • Este eliminată condiția ca angajatorul sa fi realizat in anul precedent venituri din vânzarea de softuri de 10.000 USD pentru ca programatorii angajați sa poată sa beneficieze de scutirea de impozit pe venit.
 • Se extinde domeniul de aplicabilitate al ordinului si pentru anul înființării unei firme. In plus, ordinul se va aplica si la companiile care au trecut in cursul anului printr-o reorganizare.
 • Componența dosarului cu documentele justificative pentru încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor rămâne în principiu aceeași, cu mențiunea că dispare obligația legalizării copiilor, actul normativ stabilind că pe aceste copii se va menționa „conform cu originalul“.
 • Ordinul se aplică începând cu 01.02.2017

 

NEWSLETTER_1_2017_ANEXA_1