Newsletter nr. 6/2019

I. ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IULIE 2018, TOATE UNITĂȚILE SUNT OBLIGATE
SĂ AIBĂ ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ.

Potrivit art. 66 din Legea nr. 333/2003, referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, companiile sunt obligate să realizeze o analiză de risc la securitatea
fizică. Începând cu data de 1 iulie 2018, și-a încetat efectele amânarea termenului până la
care unitățile înființate înainte de 16 iunie 2012 erau exceptate de la realizarea analizei de risc
la securitate fizică.

Ce presupune această analiză de risc, cine sunt persoanele autorizate să efectueze
analiza și care sunt documentele necesare?
Analiza de risc la securitatea fizică reprezintă, conform prevederilor legale, un document
obligatoriu pentru societățile comerciale, care dețin valori și bunuri, și care trebuie să asigure
protecția acestora. Mai exact, această analiză este o evaluare a vulnerabilităților pe care le
poate avea o firmă, astfel încât să fie diminuate posibilele riscuri. Măsuri de siguranță se
adoptă în baza acestei analize de risc la securitatea fizică, conform instrucțiunilor emise de
Ministerul Administrației și Internelor.
Revizuirea analizei de risc trebuie făcută în următoarele situații:

 • o dată la trei ani, pentru corelarea cu posibilele modificări ale riscurilor care pun în
  pericol siguranța fizică a unității
 • în cel mult 60 de zile la producerea unui incident care a pus în pericol securitatea fizică
  a unității
 • în cel mult 30 de zile de la efectuarea unor modificări la structura clădirii, a
  funcționalității sau după ce a fost schimbat obiectul de activitate al firmei respective

Analiza de risc la securitatea fizica poate fi realizata numai de catre experți evaluatori
de risc, înscriși in RNERSF (Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea
Fizica). După efectuarea evaluării la obiectiv de către evaluator de risc, acesta va preda un
raport si o grila de evaluare.
În cazul în care entitățile nu respectă prevederile legale cu privirea la adoptarea măsurilor de
securitate din Legea nr. 333/2003, pot fi sancționate cu amenzi cuprinse intre 10.000 și
20.000 de lei. În plus, dacă nu sunt implementate măsurile recomandate în urma efectuării
analizei de risc pentru securitatea fizică sau sunt implementate parțial, amenda este cuprinsă
între 5.000 și 10.000 de lei. Amenzile pot fi aplicate de către polițiști și jandarmi, dar și de
către primari sau persoane împuternicite de către aceștia.

II. SE ADUC MODIFICĂRI ASUPRA TVA TRANZACȚIILOR INTRACOMUNITARE
DE LA 1 IANUARIE 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1912 vine în completarea Directivei (UE)
2018/1910 în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul Taxei
pe Valoarea Adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre,
ambele măsuri fiind aplicabile în toate statele membre UE, începând cu 1 ianuarie 2020.
Ce modificări implică punerea in aplicare a regulamentului 2018/1912?
Pachetul de măsuri, adoptat în urma întrunirii majorității calificate, are ca scop uniformizarea
regimului TVA în toate statele membre UE referitor la:

1. Simplificarea pentru structurile de stocuri la dispoziția clientului
Toate statele membre UE vor fi obligate să considere că mișcarea intracomunitară are loc la
data când se extrag bunurile din stoc și nu la data transferului inițial al bunurilor. Astfel,
destinatarul bunurilor va raporta receptia bunurilor iar furnizorul nu mai este obligat sa se
inregistreze in scopuri de TVA in statul membru UE in care se afla depozitul de bunuri.

2. Vânzările în lanț
În cazul în care obiectul unui transport intracomunitar este reprezentat de vânzări succesive
de bunuri, transportul va fi atribuit doar uneia dintre livrări. Doar acea livrare va fi considerată
livrare intracomunitară, scutită de TVA. Celelalte livrări vor fi considerate locale și prin urmare
vor fi supuse cotei TVA din țara de livrare.

3. Aplicarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri prin introducerea
unor condiții mai stricte, bazate pe un set uniform de reguli privind raportarea și
documentele justificative, reguli aplicabile tuturor statelor membre.
Astfel, livrările intracomunitare de bunuri vor fi scutite de TVA doar dacă sunt îndeplinite
cumulativ condițiile:

 • Cumpărătorul comunică furnizorului un cod valid de înregistrare în scop de TVA, cod
  prezent pe factura de livrare intracomunitară;
 • Cumpărătorul raportează obligatoriu în Declarația recapitulativă 390, tranzacția
  intracomunitară;
 • Furnizorul deține cel puțin 2 mijloace de probă, emise de două părți diferite
  independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător: documentele
  referitoare la expedierea sau transportul bunurilor (CMR sau factură de transport),
  documente de plată a transportului, documente de asigurare.