Newsletter Februarie 2013

1 Modificari importante ale codului fiscal incepand cu date de (OUG nr. 08/2013)

 

1.1. Microintreprinderi: Definitie si impozitare

Contribuabilii persoane juridice romane care la data de 31.12.2012 au inregistrat venituri sub plafonul de 65.000 Euro sunt obligati incepand cu data de 01.02.2013 la plata impozitului pe venitul microintreprinderilor, in procent de 3% aplicat la nivelul veniturilor inregistrate. In acest sens vor depune pana la data de 25.03.2013 o declaratie in vederea inregistrarii ca platitor de impozit pe venitul microintreprinderilor.

Depasirea plafonului de venituri de 65.000 Euro in cursul anului determina trecerea la impozitul pe profit, incepand cu trimestrul urmator celui in care se inregistreaza depasirea si nu vor mai fi impozitati ca microintreprinderi.

Contribuabilii nou infiintati sunt obligati la plata impozitului pe venitul microintreprinderilor pana la atingerea plafonului de 65.000 Euro.

ATENTIE! Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care au inregistrat venituri sub plafonul de 65.000 Euro si:

  • desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
  • desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
  • desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.

 

1.2. Impozit pe profit

Dispozitii generale: La stabiliarea sumei unui impozit sau unei taxe, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei. În cazul în care tranzacţiile sau o serie de tranzacţii sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca făcând parte din domeniul de aplicare al convenţiilor de evitare a dublei impuneri. Prin tranzacţii artificiale se înţeleg tranzacţiile care nu au un conţinut economic şi care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obişnuite, scopul esenţial al acestora fiind acela de a evita impozitarea.

Facilitate fiscala: Anumite cheltuieli aferente activitatii de cercetare si dezvoltare sunt deductibile suplimentar la calculul profitului impozabil, in proportie de 50%. Aceasta eligibilitate este valabila doar daca fac parte din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, relevante pentru activitatea industrială sau comercială desfăşurată de către contribuabili.

Amortizarea mijloacelor de transport: Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor de transport de persoane care au mai putin de 9 locuri au deductibilitate limitata la calculul profitului impozabil, pana la suma de 1.500 RON lunar pentru fiecare autovehicul. Aceasta prevedere nu se aplica doar pentru achizitii curente ci si pentru mijloacele de transport achizitionate anterior datei de intrare in vigoare a ordonantei.

Optiune de plati anticipate privind impozitul pe profit: Contribuabilii au posibilitatea de a declara anual impozitul pe profit, efectuand plati trimestriale anticipate. Valoarea impozitului pentru contribuabilii care opteaza pentru aceasta posibilitate se stabileste in functie de impozitul pe profit datorat in anul precedent, indexat cu rata inflatiei.

 

1.3. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Sunt considerate in general ca fiind venituri obtinute din Romania toate veniturile din servicii prestate in afara Romaniei, dar platite de un contribuabil roman. Excluse sunt transportul International si prestarile de servicii accesorii acestuia.

Daca nu s-a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri sau alt instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii cu statul in care contribuabilul este rezident, veniturile acestuia se vor impozita incepand cu 01.02.2013 cu 50%.

Daca exista o conventie pentru evitarea dublei impuneri, se aplica impozitarea conform acestui acord. De regula aceasta inseamna ca venitul nu se va impozita in Romania, cat timp prestatorul de servicii prezinta un certificat de rezidenta fiscala.

 

1.4. Impozitul pe venitul persoanelor fizice

Venituri asimilate salariilor la diurne: Se considera venituri asimilate salariilor indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii sau detasarii, pentru partea care depaseste 2.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. Din punct de vedere al declararii, retinerii si platii contributiilor sociale aceste venituri pastreaza aceleasi reguli ca si veniturile salariale.

Plata dividendelor: Sumele platite de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal si nu serveste operatiunilor economice, se considera ca plata dividendelor si se impoziteaza ca atare.

Veniturile obtinute de persoanele fizice din activitati de agricultura, piscicultura si silvicultura sunt impozabile incepand cu 01.02.2013 si pentru acestea se vor datora in parte si contributiile sociale.

 

1.5. TVA /Facturare

Registrul operatorilor intracomunitari: In cazul contribuabililor inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei administratorilor/asociatilor care detin minim 5% din capitalul social al unei societati, este obligatorie depunerea cazierului judiciar al acestora la Administratia Financiara. In caz contrar societatea va fi radiata din Registrul operatorilor Intracomunitari.

Bunuri furate: In cazul bunurilor furate contribuabilul trebuie sa ajusteze tva-ul aferent, se poate anula ajustarea doar in cazul in care furtul este dovedit legal prin hotarare judecatoreasca.

Cadouri catre clienti: Bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei, însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată şi colectează taxa, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achiziţiei bunurilor respective.

Facturi electronice: Facturile fiscale pot fi arhivate si stocate in format electronic, fara a fi necesara aplicarea regulilor privind arhivarea electronica.

 

2 Cresterea salariului minim pe economie (HG 23/2013)

Incepand cu 01.02.2013 salariul minim pe economie pentru norma intreaga de munca creste la suma de 750 Ron. Salariul minim pentru fractiunea de norma se determina proportional.