Newsletter Martie 2013

1 Modificari importante ale codului fiscal

 

1.1 Deducerea TVA pe baza bonurilor fiscale

Incepand cu data de 14. martie 2013, bonurile fiscala cu o valoare pana la 100 de euro, inclusiv TVA, pot fi utilizate de contribuabili pentru deducerea TVA, fara sa mai fie necesara si factura fiscala, cu conditia ca bonurile sa aiba imprimat codul valid de TVA al beneficiarului.

Agentii economici care nu pot inscrie cu ajutorul aparatelor de marcat electronice codul fiscal a beneficiarului pe bon, neavand un soft adaptat in acest sens, vor emite la solicitarea beneficiarului factura fiscala. Factura fiscala poate fi solicitata atat pe loc, odata cu emiterea bonului fiscal, sau ulterior, pentru unul sau mai multe bonuri fiscale.

Atentie! Aceste modificari se aplica inclusiv pentru bonurile de carburanti auto! Astfel, exact ca in cazul altor bunuri sau servicii, TVA va putea fi dedusa pentru carburanti pe baza bonurilor fiscale numai daca valoarea se incadreaza in limita a 100 de euro, inclusiv TVA. Reglementarea anterioara dadea dreptul contribuabililor sa isi deduca TVA pentru combustibulul auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, insa aceste prevederi nu mai sunt acum in vigoare.

 

1.2 Diurne peste limitele de deductibilitate impozitate ca avantaj in natura

Pentru indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, care depasesc limita a 2,5 nivelul stabilit de lege pentru personalul din institutiile publice, se vor achita contributiile sociale Partea care depaseste limita de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice se considera avantaj in natura si intra in baza de calcul al contributiilor sociale.

Astfel diurnele acordate pentru delegari si detasari in Romania sunt deductibile pana la o valoare de 32,5 lei pe zi. Plafoanele de diurna pentru strainatate difera de la tara la tara si sunt stabilite in functie de functia personalului. De ex. pentru Germania si Austria, angajat cu functie de executie, plafonul maxim este de 87,5€/zi. Diurna se poate acorda doar in situatia in care durata de delegare/detasare pe zi este de cel putin 12 ore.

 

1.3 Impozit pe microintreprinderi

Baza impozabila: Normele intrate in vigoare stabilesc baza impozabila asupra careia se aplica cota de 3% impozit pe microintreprinderi ca fiind reprezentată de totalul veniturilor trimestriale, cu urmatoarele exceptii:

 

 • veniturile aferente costurilor stocurilor produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
 • veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 • veniturile din subventii de exploatare;
 • veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

 

Atentie! Veniturile din curs valutar, inclusiv cele rezultate din reevaluarea lunara, nu sunt excluse din baza de impozitare.

Posibilitate de iesire din sistemul de impozitare ca microintreprindere: Cum precizeaza ANAF-ul intr-un raspuns la o adresa formulata de avocatnet.ro “microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati de natura de consultanta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul [..] respectiv”.

 

1.4 Detasari/Delegari in strainatate pe perioada peste 183 de zile

Scutire de la impozitare la delegari/detasari care depasesc 183 de zile: Veniturile din activitati dependente desfasurate intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de dubla impunere si care sunt platite de un angajator rezident sunt impozabile in Romania doar daca persoana fizica este prezenta in acel stat pentru o perioada care nu depaseste perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri (CEDI) incheiata de Romania cu statul in care se desfasoara activitatea. Majoritatea conventiilor de dubla impunere prevad o perioada de 183 de zile. Dupa expirarea perioadei prevazute in conventie, angajatorul rezident nu mai calculeaza, nu mai retine si nu mai vireaza impozitul pe venitul de salarii.

Pana acum, angajatorul era obligat sa retina impozitul in Romania si in cazul depasirii acestei perioade. Pentru recuperarea acestui impozit persoana fizica trebuia sa faca cerere pentru acordarea unui credit fiscal.

Scutire de la inceputul detasarii: In cazul contractelor de detasare incheiate pe o perioada mai mare decat perioada prevazuta in CEDI, angajatorul nu mai are obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe venitul din salarii incepand cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013. In situatia in care detasarea persoanei fizice pentru care nu s-a calculat, nu s-a retinut si nu s-a virat impozitul pe salarii inceteaza inainte de perioada prevazuta in conventie, veniturile aferente perioadelor anterioare se impun incepand cu luna incetarii detasarii.

 

1.5 Nerezidenti

Sunt considerate ca fiind venituri obtinute din Romania pentru servicii prestate in afara Romaniei urmatoarele: servicii de management, servicii de consultanta in orice domeniu, servicii de marketing, servicii de asistenta tehnica, servicii de cercetare si proiectare in orice domeniu, servicii de reclama si publicitate indifferent de forma in care sunt realizate si servicii prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari, contabili, auditori.

Daca nu exista o conventie pentru evitarea dublei impuneri sau alt instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii cu statul in care prestatorul de servicii este rezident, veniturile din aceste tipuri de servicii se impoziteaza cu 50% in Romania.

Daca exista o conventie pentru evitarea dublei impuneri, se aplica impozitarea conform acestui acord. De regula aceasta inseamna ca venitul nu se va impozita in Romania, cat timp prestatorul de servicii prezinta un certificat de rezidenta fiscala.

Exceptii: remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrare al unei persoane juridice romane se impoziteaza mai departe cu 16%.

 

2 Baze legale

 

 • HG 84/2013
 • HG 1860/2006 – pentru deplasari/delegari in interiorul tarii
 • HG 518/1995 – pentru deplasari/delegari in afara tarii

 

3 Definitii termeni fiscali

Avantaj in natura: cheltuieli efectuate de catre angajator, materializate in bunuri sau servicii, suportate integral sau partial de catre acesta pentru nevoi personale ale salariatului. Din motive de simplificare, anumite avantaje fac obiectul unei evaluari forfetare, in timp ce altele sunt estimate in functie de valoarea lor pe piata. Din punct de vedere fiscal, avantajele in bani si in natura sunt considerate venituri impozabile la nivelul persoanelor fizice care le primesc.

Conventii de evitarea dublei impuneri (CEDI): Sunt acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte state numai in ceea ce priveste impozitele directe.

Cote de contributie 2013:

 

 • Contributia de asigurari sociale (pensii) – 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% reprezinta CAS datorate de angajati si 20,8% , CAS datorata de angajatori;
 • Contributia la fondul asigurarilor de somaj – 0,5% – contributia datorata de angajatori si 0,5% – contributia individuala.
 • Contributia la sistemul public de sanatate (CASS) – 5,2% pentru angajatori si 5,5% – contributia individuala
 • De asemenea, angajatorii mai datoreaza o contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, cuprinsa intre 0,15% – 0,85%, precum si o contributie de 0,25% pentru la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

 

Delegarea: reprezinta exercitarea temporara a unor activitati in afara locului muncii si poate avea o durata de maxim 60 de zile. Aceasta durata se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Totodata, daca salariatul refuza sa isi prelungeasca delegarea, acesta nu poate fi sanctionat disciplinar din acest motiv. Delegarea presupune existenta unui acord intre angajator si entitatea unde se trimite salariatul. In fapt, prin delegare se intelege modificarea locului muncii cu pastrarea neschimbata a celorlalte elemente ale contractului de munca.

Detasarea: este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului muncii la un alt angajator in scopul exercitarii unor lucrari in interesul acestuia. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. Insa, in mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.

Detasarea este obligatorie prin ordinul angajatorului pentru prima perioada. Cu toate acestea, salariatul are dreptul sa refuze, din motive personale temeinice. Contractul individual de munca incheiat cu angajatorul initial se suspenda pe perioada detasarii, in ceea ce priveste efectele esentiale, fiind cedat temporar angajatorului la care s-a facut detasarea.

Microintreprindere: Contribuabilii persoane juridice romane care la data de 31.12.2012 au inregistrat venituri sub plafonul de 65.000 Euro sunt obligati incepand cu data de 01.02.2013 la plata impozitului pe venitul microintreprinderilor, in procent de 3% aplicat la nivelul veniturilor inregistrate. In acest sens vor depune pana la data de 25.03.2013 o declaratie in vederea inregistrarii ca platitor de impozit pe venitul microintreprinderilor. Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care au inregistrat venituri sub plafonul de 65.000 Euro si:

 

 • desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
 • desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
 • desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.