Newsletter Februarie 2016

Proceduri noi pentru intocmirea dosarului preturilor de transfer
Prin Ordinul ANAF nr.442/2016 publicat in M.Of. nr.74/02.02.2016 Partea I, au fost stabilite noile proceduri pentru intocmirea dosarului preturilor de transfer. In sinteza principalele prevederi se refera la urmatoarele aspecte:

Definitia dosarului preturilor de transfer
Dosarul prețurilor de transfer este documentul prin care fiecare contribuabil care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate trebuie să justifice cuantumul prețurilor tranzacțiilor respective și să demonstreze respectarea ”prețului pieței”. Pe baza informațiilor furnizate prin dosar,
inspectorul fiscal ia decizia de a accepta sau de a ajusta prețurile de transfer practicate de contribuabil.

Contribuabilii care au obligatia intocmirii si depunerii dosarului preturilor de transfer:
Marii contribuabili, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare
sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer.
Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii mari, în funcţie de tipul tranzacţiei desfăşurate, este:

  • 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • 250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • 350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal. Daca tranzactiile cu parti afiliate nu depasesc aceste plafoane nici marii contribuabili nu depun anual dosarul preturilor de transfer.

Termenul de intocmire a dosarului de catre contribuabilii mari din categoria celor obligati sa intocmesca dosarul
Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal. Contribuabilii mari care au desfasurat tranzacti peste pragul de semnificatie au obligaţia să prezinte la solicitarea organului fiscal, dosarul preţurilor de transfer. Plafoanele enumerate sunt luate in considerare incepand cu 01.01.2016, respectiv contribuabilii nu depun pentru anul trecut chiar daca au depasit valorile

Contribuabilii care au obligatia intocmirii dosarului pretului de transfer doar la solicitarea organului fiscal

Contribuabilii mijlocii sau mici, respectiv pentru marii contribuabili ce NU sunt obligati sa intocmeasca anual dosarul preturilor de transfer, vor intocmi dosarul preturilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal cu ocazia inspectiilor de specialitate. Organul fiscal poate solicita prezentarea dosarului preturilor de transfer pentru tranzactii cu entitati afiliate daca tranzactiile depasesc urmatoarele valori anuale:

  • 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • 50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • 100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Termenul de prezentare la solicitarea organului fiscal

  • Marii contribuabili ce au obligatia intocmirii anuale a dosarului preturilor de transfer, termenul de prezentare este de 10 zile de la solicitare.
  • Contribuabilii mici si mijlocii sau marii contribuabili la care se solicita dosarul preturilor de transfer cu ocazia inspectiei, termenul de prezentare este la aprecierea organului fiscal intre 30 si 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestuia o singura data cu 30 zile.