Newsletter Iulie 2012

1 Modificari importante ale Codului Fiscal (OUG nr. 24/2012)

 

1.1 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre UE

Dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, sunt neimpozabile dacă persoana juridică deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele. În aceleaşi condiţii sunt neimpozabile şi dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte state membre.

 

1.2 Deductibilitate cheltuieli legate de autoturisme

Incepand cu 01.07.2012 sfera limitarii la 50% a dreptului de deducere se extinde asupra tuturor cheltuielilor aferente autovehiculelor in cazul in care acestea nu sunt utilizate exclusiv in scopul activităţii economice. Prin noţiunea de „cheltuieli aferente autovehiculelor” se intelege cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente autoturismelor, inclusiv combustibilul, cheltuieli de leasing sau inchiriere. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi cheltuielile privind amortizarea autovehiculelor.

Limitarea deductibilitatii nu se aplica pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

 

  • vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
  • vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
  • vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
  • vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire pentru şcolile de şoferi;
  • vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

 

Incepand cu 01.07.2012 regulile in privinta deductibilitatii limitate se aplica nu doar platitorilori de impozit pe profit ci in aceiasi masura si la stabilirea venitului net anual din activităţi independente. Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme.

 

1.3 TVA

Deductibilitate: Limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA aferente achiziţiei, închirierii sau leasingului de autoturisme care nu sunt utilizate exlusiv în scopul desfăşurării activităţii economice precum si a cheltuielilor legate de acestea. Limitarea si exceptiile de la limitare se efectueaza in aceleasi conditii prevazute la punctul 1.2.

Plafon: Începând cu data de 1 iulie 2012, plafonul de scutire pentru mici întreprinderi se majorează de la 35.000 la 65.000 de euro, la cursul de schimb al BNR valabil la data aderării României la U.E, respectiv de la 119.000 lei la 220.000 lei.

Scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA: persoanele impozabile care nu depun deconturi de TVA sau depun deconturi în care nu au fost evidenţiate nici achiziţii de bunuri/servicii, nici livrări de bunuri/prestări de servicii pe o perioada de 6 luni sau 2 trimestre, consecutive, chiar şi din semestre calendaristice diferite, vor fi scoase din oficiu din evidenta platitorilor de TVA.

 

1.4 Contributii sociale obligatorii

Incepand cu data de 1 iulie 2012, administrarea contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica, revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Prin urmare persoanele care se autorizeaza pentru activitatile respective dupa data de 01.07.2012 au obligatia depunerii declaratiilor aferente la Anaf si nu la Casele Teritoriale de Pensii/ Asigurari Sociale de Sanatate.

Persoanele care realizează intr-un an fiscal doar venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri de norc, operaţiunea de fiducie, sau din alte surse datoreaza contributia de asigurari de sanatate asupra acestor venituri.

Incepand cu anul 2012, asupra veniturilor reprezentand: remuneraţia administratorilor societăţilor comerciale, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie se datoreaza prin retinere la sursa contributia individuala de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate. Platitorii acestor venituri datoreaza cotele de contributii de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate, inclusiv fnuass, aferente angajatorului. In continuare nu se datoreaza asupra acestor venituri: contributia la fondul de somaj, contributia la fondul de accidente de munca si contributia la fondul de garantare a creantelor salariale.