Newsletter nr. 3/2019

Newsletter nr. 3/2019.pdf

SE SIMPLIFICĂ PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA PENTRU PERSOANELE JURIDICE CARE SOLICITĂ ÎNREGISTRAREA PRIN OPȚIUNE

Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 167/2019, se  simplifică procedura de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice care solicita înregistrarea prin opțiune. Acestor persoane impozabile se acorda posibilitatea să obțină codul de TVA în ziua in care depun cererea împreuna cu o declarație pe proprie răspundere fără a parcurge procedura de audiere, procedura care îngreuna substanțial procesul de analiză și înregistrare în scopuri de TVA.

Principalele aspecte prevăzute prin noua procedura  sunt următoarele:

 • Persoanele impozabile care vor sa beneficieze de aceasta simplificare depun la organul fiscal competent, odată cu formularul 010 prin care se solicita înregistrarea în scopuri de TVA și  dovada transmiterii declarației pe propria răspundere.
 • Informațiile din declarație trebuie furnizate de către administratori si asociații a căror cotă de participare la capitalul social este mai mare sau egală cu 25%. În cazul societăților pe acțiuni declarația se completează doar de către administratori.
 • Ordinul stabilește modelul și conținutul formularului ”Declarație pe proprie răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA”, care se va depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță. In principal declarația cuprinde o serie de informații cu caracter fiscal, informații pe baza cărora ANAF face evaluarea de risc. Modelul declarației îl găsiți aici.
 • Daca declarația pe propria răspundere este depusă fără erori de validare persoanele impozabile NU se încadrează in categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat și pentru acestea decizia prin care se aproba solicitarea de înregistrare in scopuri de TVA se emite in ziua depunerii solicitării.
 • In termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare in scopuri de TVA, compartimentul de evaluare ANAF verifică datele înscrise in declarația pe propria răspundere iar in cazul in care, constata ca informațiile înscrise in declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile in evidentele organului fiscal, transmite catre Directia generala antifrauda fiscala o adresa in care sunt prezentate aspectele rezultate, in vederea dispunerii masurilor ce se impun.
 • In cazul în care declaratia pe propria raspundere are erori de validare, se aplica procedura generală prevazută in anexa 2 la Ordinului nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal pe care o gasiti aici.
 • Atenție: Acest ordin se aplica numai persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal., respectiv acele persoanele impozabile care solicita înregistrarea in scopuri de TVA prin opțiune (cifra de afaceri este inferioara plafonului de scutire dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxa). Nu fac obiectul noii procedurii persoanele impozabile care se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

OPERAȚIUNEA ICEBERG

ANAF (Agenția Naționala de Administrare Fiscala) a emis un comunicat de presa prin care anunța ca a demarat, la început de an, o acțiune ampla de verificare fiscala a celor mai mari companii, acoperind toate domeniile de activitate economica din Romania, denumita „Operațiunea Iceberg”. Comunicatul integral il găsiți aici.

Câteva detalii importante despre aceasta operațiune:

 • Se va desfășura de-a lungul anului 2019
 • Presupune intensificarea controalelor si eficientizarea derulării acestora la companiile mari
 • Principalele direcții ale ANAF sunt combaterea fenomenului externalizării profitului, verificarea manierei in care companiile mari gestionează relațiile economice intre companii din grupul din care fac parte si destructurarea lanțurilor tranzacționale organizate in scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale
 • Pentru îndeplinirea obiectivelor, s-a constituit o echipa de lucru formata din specialiști din cadrul ANAF, care va iniția verificări fiscale la contribuabilii cu activitate de impact in toate domeniile de activitate economica

OBLIGAȚIA DE A EFECTUA AUDIT INTERN ÎN COMPANIILE ALE CĂROR SITUAȚII FINANCIARE SUNT SUPUSE AUDITULUI STATUAR

 Printr-un comunicat oficial postat pe site-ul Camerei Auditorilor Financiari din România, aceasta atrage atenția cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, în ceea ce privește organizarea activității de audit intern.

Astfel, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern.  Neefectuarea auditului intern de către aceste entități constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei.

 

Legea subliniază faptul că responsabilii pentru coordonarea activității de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditori financiari activi in Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR). Astfel, in cazul in care auditul intern este organizat la nivelul grupului (în afara României) sau este externalizat către un furnizor de servicii din afara României, companiile trebuie să se asigure că auditorii interni responsabili cu organizarea și coordonarea activității de audit intern sunt auditori financiari activi, înregistrați în România.

 

TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAȚIEI UNICE A FOST AMÂNAT PÂNĂ LA DATA DE 31.07.2019 (OU nr. 15/2019)

Termenul pentru depunerea declarației unice de catre persoanele fizice cu estimarea pentru 2019 și pentru definitivarea situației pe 2018 și plata dărilor fiscale pentru veniturile din anul precedent a fost amânat pana pe data de 31 iulie 2019. Toți cei care au depus sau care vor depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale prin mijloacele electronice la distanță și își plătesc obligațiile anuale aferente anului 2018 până la sfârșitul lunii iulie 2019 vor beneficia de o bonificație de 5% din impozitul pe venit și din contribuțiile sociale datorate pentru anul trecut.